Welkom


Dames en heren, geachte leden van de NVvH,

Op vrijdag 30 november a.s. vindt onze Najaarsvergadering weer plaats in het CineMec (inmiddels Pathé ) in Ede. Hoewel u gewend bent, dat de Najaarsvergadering ieder jaar op een andere, nieuwe locatie wordt georganiseerd, heeft de Congrescommissie ervoor gekozen om deze net als in 2016 in Pathé in Ede te laten plaatsvinden.

Naast vele positieve reacties van onze leden over deze locatie, hebben de meer centrale ligging, de goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid ons aanleiding te geven het CineMec weer te bezoeken.

Het programma is opgebouwd rond het thema ‘Heel de Mens’. Een van de uitgangspunten ervan is de visie, dat een toenemende differentiatie in de chirurgie veel gezondheidswinst kan genereren – zowel voor de patiënt als voor de dokter –, maar dat het inzicht in de (complexe) chirurgische patiënt daarbij minder vanzelfsprekend is. Daarbij is de wisselwerking tussen de menselijke en de technische kant van het dokter-zijn een belangrijk onderwerp om te benoemen. Het helen van de hele mens, dát is de uitdaging!

Onze twee plenaire sprekers zullen deze onderwerpen zeer goed voor u belichten; het zijn Machteld Huber, oprichter van het Institute for Positive Health en in 2015 uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheidszorg en Martin Schalij, die als cardioloog in zijn specialisme nog superspecialisatie heeft zien ontstaan en deze objectief en tegelijk kritisch benadert.

Het begrip ‘Happy Surgeon’ is door onze vereniging al langer omarmd in het programma ‘Fit to perform’ en is hierbij van groot belang. Dit jaar hebben wij daarom voor u een ‘Gezondheidsplein’ ingericht, waar enkele start-ups, maar ook gerenommeerde bedrijven mogelijkheden laten zien, die ónze gezondheid positief kunnen beïnvloeden. Spannend en interessant!

Ook in de symposia die in het bekende parallel-format worden georganiseerd door onze leden zal het thema ‘Heel de mens’ centraal staan. De vrije voordrachten-sessies, de Algemene Ledenvergadering, de uitreiking van de Schoenmakerprijs voor het beste proefschrift en de uitreiking van de Gildepenningen hebben wij alle in het programma kunnen verwerken, zodat ook dit jaar de Najaarsdag niet gemist mag worden!

Graag zien wij u allen in Pathé Ede!

 

Namens de Congrescommissie NVvH
Dick Scharn en Jennifer Schreinemakers