Johnson & Johnson


REACH MORE PATIENTS, RESTORE MORE LIVES

Sinds meer dan 100 jaar Johnson & Johnson Medical en Ethicon een waardevolle partner in de gezondheidszorg, die altijd patiënten op de eerste plaats heeft gezet. Vandaag geloven wij dat een nieuwe benadering van de gezondheidszorg essentieel is – en ook mogelijk.

Daarom is alles wat wij doen erop gericht om de meest dringende behoeften van de huidige gezondheidszorg aan te pakken, wij zien onszelf als partners, supporters en probleemoplossers binnen het domein van obesitas en metabolische ziekten, (chirurgische) oncologie, cardiovasculaire ziekten en artrose. Ons aanbod gaat verder dan het leveren van superieure en innovatieve medische technologieën. Wij bieden ook oplossingen en diensten die bijdragen aan de huidige uitdagingen in de gezondheidszorg, verbeteren van de zorguitkomsten, een hogere patiënttevredenheid, tegen aanvaardbare kosten.

Wij geloven dat een holistische benadering nodig is om bij te dragen aan deze uitdagingen in de zorg. Daarom investeren we in het opzetten van nieuwe partnerschappen en het creëren van nieuwe banden met de gezondheidsystemen, zorgverleners en beleidsmakers, met als doelstellingen het verbeteren van het resultaat voor de patiënt, het betaalbaar houden van de kosten van de zorg en het verbreden van de mogelijkheden voor toegang tot de zorg.

>>> Johnson & Johnson Medical BV