PITCH - Behandeling van niet klein cellig longcarcinoom stadium IIIA: chemoradiotherapie versus chirurgische resectie en chemoradiotherapie


P.J.M. Joosten, M. Smeekens, C. Dickhoff, V. van der Noort, M. Dahele, K.J. Hartemink

Vrijdag 30 november 2018

11:54 - 11:59u in Zaal 6

Categorieën: (V) vrije voordracht, Longchirurgie, Oncologische chirurgie, Pitch

Parallel sessie: V06 Oncologie


Introductie

Behandeling van locoregionaal gevorderde niet-kleincellige longcarcinoom (NSCLC) stadium IIIA is volgens de richtlijn met name gebasseerd op een vorm van CRT. Chirugie ie heeft ook een belangrijke rol gekregen bij in opzet curatieve behandeling welke in een geselcteerde patitenten groep kan worden gekozen en gekozen wat wordt vergeleken met CRT,

Methode

Een 'propensity weighted' studie is verricht waarbij gekeken is naar lange termijn overleving en overleving zonder ziekte progressie en welke factoren deze overleving beinvloeden.

Resultaten

Bij patienten wie een trimodaliteit behandeling ondergingen werd een mediane overleving van 42.3 maanden gezien vergeleken met 27.9 maanden bij patienten met alleen behandeling met CRT. De mediane overleving zonder progressie van de ziekte was 27.6 maanden voor de trimodality treatment (TT) groep en 15.6 maanden voor CRT groep. Bij een kleine en grotere tumor volume werd een betere overleving gezien na resectie en bij een medium klasse tumor betere overleving bij behandeling met CRT Patienten met een adenocarcinoom ondervonden betere overleving bij TT dan alleen CRT in vergelijking met plaveiselcelcarcinoom waar de resultaten juist beter zijn bij CRT.

Conclusie

Patienten wie behandeld worden met CRT gevolgd door chirurgische resectie bij de behandeling van NSCLC stadium IIIA lijken een betere overleving te hebben dan alleen behandeling met CRT. De afweging of een chirurgische resectie geschikt is voor een patient is afhankelijk van de conditie en de karakteristieken van de patient.