PITCH - TransOrale Endoscopische Thyroidectomie via de Vestibulaire Approach, TOETVA


D.M. Voeten, G.S.A. Abis, C. Sietses, H.J. Bonjer

Vrijdag 30 november 2018

11:48 - 11:53u in Zaal 6

Categorieën: (V) vrije voordracht, Hoofd-hals-endocrien, Oncologische chirurgie, Pitch

Parallel sessie: V06 Oncologie


Introductie

De transcervicale benadering van de schildklier is de standaard operatietechniek sinds Kocher deze in 1880 beschreef. Deze snelle techniek geeft directe toegang tot de schildklier. Nadeel is het halslitteken. In 2016 werd de eerste TransOrale Endoscopische Thyroidectomie, Vestibulaire-Approach(TOETVA) beschreven. Dit lijkt een goede, veilige techniek met weinig nervus recurrens letsel.

Methode

Bij de TOETVA-techniek worden er 3 kleine tandvleesincisies gemaakt voor de mandibula. Via 3 trocars wordt een premandibulair, postplatysma vlak gecreëerd. Er wordt getunneld tot op het jugulum. De korte halsspieren worden gekliefd door de linea alba cervicalis en middels transcutane hechtingen worden deze naar lateraal gefixeerd. De schildklier wordt vervolgens naar lateraal omgeslagen, waarna het vlak achter de schildklier en de bovenrand van de schildklier vrijgeprepareerd worden en de bovenpoolarterie en bijschildklier geïdentificeerd worden. Nadat de schildklier naar mediaal is omgeslagen en de nervus recurrens is geïdentificeerd, wordt de rest van de schildklier vrijgeprepareerd. De onderste bijschildklier wordt gespaard.

Resultaten

Met het oog op een veilige introductie van de techniek is eerst een kadaverstudie uitgevoerd om te beoordelen of de verschillende stappen van deze techniek haalbaar zijn en de bijpassende landmarks geïdentificeerd kunnen worden. De uitkomst hiervan was positief, zodat nu een pilotstudie wordt gestart waarin bij 10 patiënten met een schildkliernodus met lage verdenking op maligniteit (Bethesda 3 of lager) een TOETVA hemithyreoidectomie wordt verricht. De primaire uitkomstmaten zijn 1) radicaliteit van resectie; 2) nervus laryngeus recurrens letsel; 3) bloedingen. Secundaire uitkomstmaten zijn 1) nervus mentalis letsel; 2) wondinfecties.

Conclusie

TOETVA is een nieuwe, minimaal-invasieve operatietechniek van de schildklier met veelbelovende resultaten. Tot op heden wordt deze techniek niet in Nederland toegepast. De uitkomsten van een eerdere kadaverstudie waren positief. Derhalve wordt nu gestart met een pilotstudie onder 10 klinische patiënten. Tevens zal er een meta-analyse verricht worden.