EORTC-DeCOG stratificatie systeem voor melanoom patiënten met een positieve schildwachtklier


D. Verver, U. Leiter, D. van Klaveren, A.C.J. van Akkooi, P. Rutkowski, B.W.E.M. Powell, C. Robert, A. Testori, B.L. van Leeuwen, A.A.M. van der Veldt, U. Keilholz, R. Stadler, C. Garbe, A.M.M. Eggermont, C. Verhoef, D.J. Grünhagen

Vrijdag 30 november 2018

11:40 - 11:47u in Zaal 6

Categorieën: (V) vrije voordracht, Oncologische chirurgie, Melanoom

Parallel sessie: V06 Oncologie


Introductie

De stratificatie van melanoom patiënten met een positieve schildwachtklier (SWK) zonder de noodzaak tot een completerende lymfeklierdissectie, is gebaseerd op ulceratie en SWK tumor burden. Het doel van deze studie was om deze criteria met behulp van een groot prospectief Duits cohort te valideren voor recidiefvrije-, afstandsmetastasevrije- en algemene overleving.

Methode

Het retrospectieve derivatiecohort bestond uit 1080 SWK-positieve melanoom patiënten uit 11 EORTC centra. Het prospectieve validatiecohort bestond uit 705 positieve-SWK patiënten waarvan er 473 waren geïncludeerd in de DeCOG-SLT trial en 232 uit een single centrum die waren gescreend maar uiteindelijk niet gerandomiseerd. Patiënten werden op basis van ulceratie (aan- of afwezig) en SWK tumor burden (≤1.0 mm vs. >1.0 mm) in vier groepen geclassificeerd waaruit drie risico-klassen konden worden afgeleid. Het discriminerend vermogen van deze criteria voor recidiefvrije-, afstandsmetastasevrije- en algemene overleving werd beoordeeld aan de hand van de Harrell's concordance index (c-index). Kalibratie werd grafisch geanalyseerd.

Resultaten

De c-indices voor 5-jaar recidiefvrije-, afstandsmetastasevrije- en algemene overleving voor de vier stratificatie groepen in het retrospectieve derivatie cohort waren 0.63, 0.64 and 0.65 en 0.63, 0.64 and 0.64 in het prospectieve validatie cohort. De c-indices voor 5-jaar recidiefvrije-, afstandsmetastasevrije- en algemene overleving voor de drie afgeleide risico-klassen in het retrospectieve derivatie cohort waren 0.63, 0.64 and 0.65 en 0.63, 0.63 and 0.64 in het prospectieve validatie cohort.

Conclusie

Het EORTC-DeCOG stratificatie systeem is een simpel prognostisch instrument voor melanoom patiënten met een positieve-SWK. Het discriminerend vermogen was consistent in beide cohorten. Stratificatie is gebaseerd op ulceratie en SWK tumor burden. Het systeem kan worden gebruikt als eerste stap bij het nemen van beslissingen over adjuvante therapie.