Studieopzet: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Verbeteren van kwaliteit van leven bij borstkanker-gerelateerd lymfoedeem door middel van lymfaticoveneuze anastomose (LVA)


A.G.N. Wolfs, J. Beugels, A. Piatkowski, E.M. Heuts, D.J.O. Ulrich, S.S. Qiu Shao, R.R.W.J. van de Hulst

Vrijdag 30 november 2018

11:32 - 11:39u in Zaal 6

Categorieën: (V) vrije voordracht, Mamma, Oncologische chirurgie

Parallel sessie: V06 Oncologie


Introductie

Kwaliteit van leven wordt een steeds belangrijkere uitkomstmaat na mammacarcinoom. Borstkanker-gerelateerd lymfoedeem van de arm (BCRL) is één van de meest onderschatte complicaties. Het is cruciaal lymfoedeem in een vroeg stadium te identificeren en te behandelen. Een nieuwe microchirurgische techniek, de lymfaticoveneuze anastomose (LVA) zou een veelbelovende behandeling kunnen zijn.

Methode

Het betreft een multicenter gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek met twee behandelingsgroepen van elk 60 patiënten: De complexe decongestieve therapie groep bestaande uit onder meer huidverzorging, manuele lymfedrainage en compressietherapie en de LVA groep waarbij anastomosen gemaakt worden tussen lymfevaten en venen. De inclusie start in november 2018.
De primaire uitkomstmaat is gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven na 12 maanden follow-up gemeten met de Lymf-ICF vragenlijst. Secundaire uitkomstmaten zijn (in)directe kosten, Quality-Adjusted Life Years, kosteneffectiviteitsratio, percentage patiënten dat kan stoppen met conservatieve therapie en volume van de arm.

Resultaten

Tot nu toe zijn meer dan 200 patiënten behandeld met LVA. Uit een pilot studie met 20 patiënten, bleek dat 85% kon stoppen met het dragen van compressiekousen. Daarnaast was er sprake van een klinisch relevante toename in kwaliteit van leven. Uit een andere pilot studie elders met 29 patiënten bleek een significante verhoging in kwaliteit van leven (p=0.00), waarbij 54% stopte met de compressiekous. Een meta-analyse liet een reductie in arm volume en subjectieve symptomen zien in 88% en 89% van de patiënten, waarbij 56% kon stoppen met de compressie kous.

Conclusie

Het doel van deze studie is onderzoeken of LVA bij patiënten met BCRL effectiever en meer kosteneffectief is dan standaard conservatieve behandeling met de volgende hypothese: LVA verbetert de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven van patiënten die lymfoedeem ontwikkeld hebben na mammacarcinoom behandeling en is kosteneffectief in vergelijking met conservatieve behandeling.