SSTR2A expressie in medullair schildkliercarcinoom correleert met langere overleving


L.H. de Vries, L. Lodewijk, S.M. Willems, K.M.A. Dreijerink, B. de Keizer, P.J. van Diest, A. Schepers, H.J. Bonenkamp, I.A.C.H. van Engen - van Grunsven, S. Kruijff, B.M. van Hemel, T.P. Links, E.J.M. van Nieveen van Dijkum, S. van Eeden, G.D. Valk, I.H.M. Borel Rinkes, M.R. Vriens

Vrijdag 30 november 2018

11:08 - 11:15u in Zaal 6

Categorieën: (V) vrije voordracht, Hoofd-hals-endocrien, Oncologische chirurgie

Parallel sessie: V06 Oncologie


Introductie

Het medullair schildkliercarcinoom (medullary thyroid carcinoma, MTC) gaat uit van de parafolliculaire C-cellen. In MTC worden somatostatinereceptoren (SSTR's) tot expressie gebracht. De onderzoeksdoelen waren om SSTR2A als prognostische factor in MTC te analyseren, distributie in de tumor te bekijken en expressie in de primaire tumor en bijbehorende lymfekliermetastasen te vergelijken.

Methode

Patiënten die tussen 1988 en 2014 werden geopereerd aan MTC in vijf tertiaire centra in Nederland werden geïncludeerd. SSTR2A expressie werd met behulp van een tissue micro array (TMA) geanalyseerd in primaire tumoren van 114 patiënten en in lymfekliermetastasen van 34 patiënten. Er werd gekeken naar correlatie met clinicopathologische variabelen waaronder overleving.

Resultaten

De gemiddelde leeftijd was 45,5 jaar (SD 16,2); 55 patiënten waren van het mannelijk geslacht (49,5%). SSTR2A expressie werd gezien in de primaire tumoren van 58 patiënten (50,9%). In multivariate Cox-regressie-analyse, bleken SSTR2A positieve patiënten onafhankelijk gecorreleerd te zijn met langere totale overleving (overall survival, OS) (HR 0,3; 95% CI 0,1-1,0). In de patiëntengroep met stadium IV MTC waren de 10-jaars overlevingskansen voor SSTR2A negatieve en positieve patiënten respectievelijk 43% en 96%. Bij de patiënten met lymfekliermetastasen was in 53,9% sprake van verschil in SSTR2A expressie tussen primaire tumor en lymfekliermetastasen.

Conclusie

SSTR2A expressie correleert met langere OS in MTC, vooral bij patiënten met stadium IV MTC. Dit suggereert dat SSTR2A expressie een nuttige prognostische factor zou kunnen zijn voor MTC. De SSTR2A expressie in de primaire tumor voorspelt echter de expressie in lymfekliermetastasen niet.