Eerste ervaringen met radiofrequente ablatie van symptomatische benigne schildkliernodi


I. Loncar, T.M. van Ginhoven, G.J.H. Franssen, A. Moelker, R.P. Peeters

Vrijdag 30 november 2018

11:00 - 11:07u in Zaal 6

Categorieën: (V) vrije voordracht, Oncologische chirurgie, Hoofd-hals-endocrien

Parallel sessie: V06 Oncologie


Introductie

Een deel van de benigne schildkliernodi vraagt om behandeling vanwege mechanische bezwaren. Radioactief jodium of chirurgie zijn de gebruikelijke behandelingen, maar zijn niet zonder risico's. Nieuw in Nederland is de toepassing van RFA voor de behandeling van benigne schildkliernodi. De eerste resultaten uit het ErasmusMC worden hier beschreven.

Methode

De RFA techniek bij schildkliernodi betreft een "step-and-shoot technique" waarbij kleine zones worden verhit om de gehele nodus te behandelen en omliggende structuren te sparen. De procedure vindt plaats onder lokale anesthesie met propofolbegeleiding. In het ErasmusMC komen patiënten in aanmerking indien symptomatische nodi minimaal 2.0cm en maximaal 5.0cm zijn, met een solide component van >20%. De ernst van de symptomatologie moet in die mate zijn dat de patiënt ook een andere therapie zou willen ondergaan. Als extra voorwaarde geldt dat een nodus tot tweemaal toe middels cytologie bewezen benigne is. Follow-up bestaat uit echografische controles en schildklierfunctie bepalingen.

Resultaten

Sinds september 2015 zijn 25 nodi bij 22 patiënten behandeld. Hiervan waren 20 vrouw (91.0%) en de mediane leeftijd was 49.0(43.0–52.5) jaar. Indicaties, afmetingen, reducties en complicaties staan weergegeven in tabel 1. Inmiddels hebben 8 patiënten de behandeling volledig doorlopen. Allen zijn klachtenvrij, euthyreoot en zonder permanente stemverandering bij het laatste bezoek. De overige patiënten zitten nog in follow-up. De gemiddelde diameterreductie ging van 3.82±1.32 naar 2.33±1.42cm (-39.0%) (figuur 1) en mediane volumereductie van 21.4(9.6-52.0) naar 4.4(0.7-18.0) cm3 (-79.4%) na 1 jaar. Er traden twee complicaties (9.0%) op, waarvan één hematoom (2.5 bij 4.0cm) en één abces.

Conclusie

RFA van de schildklier blijkt logistiek en technisch uitvoerbaar. Volumereducties en patiënttevredenheid worden bereikt. Van belang is dat de techniek gericht wordt ingezet bij patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria. Eerste ervaringen met RFA moeten in termen van effectiviteit, risico's en patiënttevredenheid gemonitord worden voordat het een routinematige behandeling wordt.