PITCH - Band en Extend? Resultaten van 2 randomized controlled trials over RYGB optimalisatie


A.B. Boerboom, M.I. Cooiman, E.O. Aarts, Th.J. Aufenacker, B.P.L. Witteman, I.M.C. Janssen, E.J. Hazebroek, F.J. Berends

Vrijdag 30 november 2018

11:48 - 11:53u in Zaal 5

Categorieën: (V) vrije voordracht, Bariatrie, Gastrointestinale chirurgie, Pitch

Parallel sessie: V05 GE


Introductie

Om de resultaten na een Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) te verbeteren worden een banded RYGB (B-GB) en een extended pouch (EP-GB) gebruikt. In twee randomized controlled trials (RCTs) wordt het effect op gewichtsverlies van de S-GB en de EP-GB vergeleken met de, in ons centrum, standaard RYGB (S-GB).

Methode

In de studies wordt een gemodificeerde RYGB (B-GB en EP-GB) vergeleken met een S-GB. In beide RCTs zijn 130 patiënten geïncludeerd en gerandomiseerd in 2 groepen waarbij gedurende een follow-up van 2 jaar is gekeken naar gewichtsverlies, reductie van comorbiditeiten, vitaminedeficiënties, complicaties en kwaliteit van leven. Bij de B-GB werd een niet verstelbare silicone MiniMizer ring rond de pouch geplaatst en bij de EP-GB werd een pouch met een lengte van 15 cm gecreëerd.

Resultaten

Na 2 jaar werd in de B-GB studie een EWL van 88% in de B-GB groep behaald versus 80% in de S-GB groep (p=0.212). In de EP-GB studie werd een EWL van 77% in de EP-GB groep behaald versus 73% in de S-GB groep (p=0.437). In 4 patiënten (6%) werd de MiniMizer ring verwijderd in verband met persisterende dysfagie. Er werd in beide studies geen verschil gezien in complicaties, vitaminedeficiënties en kwaliteit van leven tussen de gemodificeerde RYGB groep en de S-GB groep.

Conclusie

Er werd geen significant verschil gevonden in gewichtsverlies tussen de B-GB, EP-GB en de S-GB groep op de korte termijn. Gezien de modificaties mogelijk meer invloed hebben op gewichtstoename op de lange termijn is uitbreiding van de follow-up nodig om een mogelijk effect van 'banding' en 'extending' te kunnen zien.