Een prospectieve evaluatie van 18F-FDG PET-CT na neoadjuvante chemoradiotherapie voor het detecteren van lymfkliermetastasen bij de truncus coeliacus bij patiënten met een oesofaguscarcinoom


J.J. Groen, A.E. Slaman, S.M. Lagarde, S.S. Gisbertz, H.W.M. van Laarhoven, J.J. Bergman, M.C.C.M Hulshof, S.L. Meijer, R.J. Bennink, M.I. van Berge Henegouwen

Vrijdag 30 november 2018

11:32 - 11:39u in Zaal 5

Categorieën: (V) vrije voordracht, Gastrointestinale chirurgie, Upper GI

Parallel sessie: V05 GE


Introductie

Het oesofaguscarcinoom is berucht om vroege locoregionale- en afstandsmetastasering. Truncale lymfkliermetastasen zijn een onafhankelijke voorspeller voor een kortere overleving in patiënten met een oesofaguscarcinoom. Het doel van deze studie was het bepalen van de accuratesse van de 18F-FDG PET-CT scan (PET-CT) voor het detecteren van truncale lymfkliermetastasen.

Methode

Alle patiënten met een oesofaguscarcinoom die tussen januari 2011 en december 2017 een in opzet curatieve oesofagusresectie na neoadjuvante chemoradiatie (nCRTx) ondergingen werden geïncludeerd. PET-CTs na nCRTx werden beoordeeld. Lymfklieren binnen 2 cm rondom de truncus coeliacus werden als positief beschouwd indien de maximum standard uptake value (SUVmax) groter was dan 2,0. Deze lymfklieren werden uitgenomen en gemarkeerd bij de oesofagusresectie en beoordeeld volgens het standaard pathologie protocol. Uitkomstmaten waren de sensitiviteit, specificiteit, positief voorspellende waarde (PVW) en negatief voorspellende waarde (NVW) van de PET-CT voor het detecteren van truncale lymfkliermetastasen.

Resultaten

Er werden 445 patiënten geïncludeerd. Positieve truncale lymfklieren op de PET-CT werden gevonden bij 24 (5,4%) patiënten. Van deze patiënten hadden er 22 truncale lymfkliermetastasen in het resectiepreparaat. Dit komt overeen met een PVW van 91,7%. Bij de 421 (94,6%) overige patiënten werden er geen positieve truncale lymfklieren op de PET-CT gezien. Van deze patiënten hadden er 40 (9,4%) truncale lymfkliermetastasen in het resectiepreparaat wat overeenkomt met een NVW van 90,5%. Dit resulteert in een sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk 33,3% en 99,0%. De mediane overleving van alle patiënten met of zonder truncale lymfkliermetastasen is respectievelijk 11,0 en 45,0 maanden.

Conclusie

De PET-CT heeft een accurate specificiteit, positief en negatief voorspellende waarde voor het detecteren van truncale lymfkliermetastasen bij patiënten met een oesofaguscarcinoom die behandeld zijn met nCRTx. De aanwezigheid van truncale lymfkliermetastasen is een onafhankelijke voorspeller voor vergevorderde ziekte. Bij een positieve PET-CT kan verdere diagnostiek overwogen worden.