Fistula Laser Closing (FiLaC): wel degelijk de moeite waard! Resultaten van een prospectieve multicenter studie


R. Schouten, R.M. Smeenk

Vrijdag 30 november 2018

11:24 - 11:31u in Zaal 5

Categorieën: (V) vrije voordracht, Gastrointestinale chirurgie, Proctologie

Parallel sessie: V05 GE


Introductie

Laser behandeling van peri-anale fistels is een relatief jonge techniek die zich in Nederland nog in de vroege ontwikkelingsfase bevindt. De eerste behandelingen tonen wisselende resultaten in de zin van recidiefkans. Sinds 2015 passen wij deze behandeling toe in twee ziekenhuizen en presenteren hier de gezamenlijke resultaten van 60 patiënten.

Methode

Alle patiënten met primaire en recidief fistels werden gescreend. Exclusie criteria voor laser behandeling betroffen een fistel ≤ 20 mm, multiple trajecten, actief abces en hoefijzervormige fistels. Een voorbehandeling gedurende minimaal 6 weken met een seton werd bij voorkeur uitgevoerd. Tijdens de FiLaC werd de externe opening uitgesneden en de laser behandeling toegepast met behulp van de Biolitec radiaire diode fiber 1470 nm. De interne opening werd meestal gesloten met een Z-plastiek. Poliklinische controles vonden plaats na 2, 6 en 12 weken waarna op indicatie. Alle gegevens werden in een prospectieve database bijgehouden.

Resultaten

Zestig patiënten met 33 primaire en 27 recidief fistels werden behandeld. De gemiddelde lengte van de fistel op de pre-operatieve MRI was 49 mm. De operaties vonden plaats tussen december 2015 en juni 2018. Seton voorbehandeling en Z-plastiek vonden plaats in respectievelijk 67% en 73% en leidden tot betere resultaten. De gemiddelde duur tot externe klinische genezing betrof 56 dagen (range: 14 – 114 dagen). De gemiddelde follow up was 6 maanden (range: 3 - 32 maanden). Het primaire en secundaire slagingspercentage na laser behandeling was respectievelijk 73% en 83%. Tien patiënten (17%) hielden klachten van een persisterende fistel.

Conclusie

FiLaC is een veelbelovende techniek in de behandeling van peri-anale fistels. Verbetering van de techniek leidt tot hogere slagingspercentages. De resultaten op korte termijn zijn goed met een primair en secundair slagingspercentage van 73% en 83%. Of dit succes op de langere termijn stand houdt zal moeten blijken uit vervolgstudies.