Verminderde lange-termijn mortaliteit na laparoscopische chirurgie bij colorectaal carcinoom


M. Fahim, A.B. Smits, L.M. Dijksman, D.H. Biesma

Vrijdag 30 november 2018

11:16 - 11:23u in Zaal 5

Categorieën: (V) vrije voordracht, Colorectaal (maligne), Gastrointestinale chirurgie

Parallel sessie: V05 GE


Introductie

De vraag of laparoscopische chirurgie, vergeleken met open chirurgie, bij colorectaal carcinoom de postoperatieve mortaliteit beïnvloed is tot op heden niet volledig beantwoord. Een DICA-gebaseerde studie heeft recent een significant verschil aangetoond bij 30-dagen mortaliteit ten faveure van laparoscopische chirurgie. Echter, het effect op lange-termijn mortaliteit is nog onbekend.

Methode

Uitkomstdata van de Dutch Colorectal Audit werden op patiëntniveau gecombineerd met mortaliteitsdata van de IKNL database. Hiermee verkregen we lange-termijn uitkomsten van alle curatief geopereerde colorectaal carcinoom patiënten in 1 ziekenhuis in de periode 2009 t/m 2017. Dertig-dagen mortaliteit en subgroepen die de keuze voor chirurgische benadering beïnvloeden werden uit de primaire analyse gehouden om de homogeniteit van de groepen te bevorderen. Middels multivariate Cox regressie analyse werd de laparoscopische benadering vergeleken met de open benadering ten aanzien van mortaliteit. Middels uni- en multivariate analyse werd ook het effect van de chirurgische benadering op het krijgen van postoperatieve complicaties bekeken.

Resultaten

Er werden 1576 patiënten geïncludeerd in deze studie met een mediane follow up van 40 maanden. Na het excluderen van patiënten met een pathologische T4 score, gemetastaseerde ziekte en non-electieve chirurgie bleven er 1187 patiënten over voor de eerste analyse. Hieruit bleek dat laparoscopische chirurgie, vergeleken met open chirurgie, significant de lange-termijn mortaliteit verminderd (hazard ratio 0.71, 95% BI 0.53-0.96). Laparoscopische chirurgie was ook significant geassocieerd met een lagere kans op alle postoperatieve complicaties (odds ratio 0.52, 95% BI 0.40-0.68) en ernstige complicaties gedefinieerd als clavien-dindo graad 3 en 4 (odds ratio 0.48, 95% BI 0.34-0.68).

Conclusie

Laparoscopische chirurgie vermindert het risico op lange-termijn mortaliteit vergeleken met open chirurgie in de electieve setting bij colorectaal carcinoom patiënten zonder pathologische T4 score of metastases. Deze bevindingen ondersteunen laparoscopische chirurgie als de chirurgische benadering van eerste keuze.