Uitkomsten van stenten als een ‘ bridge to surgery’ met curatieve intentie bij maligne colonobstructie: perforaties en klinisch succes


L. van Silfhout, E.A.J. Smeekens, R.R.J.P. van Eekeren, J.P.W. Burger

Vrijdag 30 november 2018

11:40 - 11:47u in Zaal 5

Categorieën: (V) vrije voordracht, Colorectaal (maligne), Gastrointestinale chirurgie

Parallel sessie: V05 GE


Introductie

Stent-plaatsing als bridge to surgery leidt tot minder postoperatieve complicaties en stoma's vergeleken met spoedoperaties bij een acute maligne colonobstructie. De lange termijn oncologische uitkomst is echter onzeker. Wij onderzochten korte en lange termijn uitkomsten van deze procedure, met nadruk op klinisch succes en het optreden van perforaties.

Methode

Patiënten die zich presenteerden met een acute maligne colonobstructie tussen 2007 en 2015 in het Rijnstate Ziekenhuis werden prospectief geregistreerd. Stentplaatsing met een palliatieve intentie was een exclusiecriterium. Alle patiënten hadden een minimale follow-up duur van 3 jaar. Data met betrekking tot demografie, stenten en operatie werd retrospectief geanalyseerd. Primaire uitkomstmaat was overleving op lange termijn. Secundaire uitkomsten waren technisch en klinisch succes, perforaties, en postoperatieve complicaties. De definitie van klinisch succes was het op gang komen van de ontlasting binnen 48 uur na stent plaatsing, zonder optreden van complicaties van de stent plaatsing tot aan de electieve operatie.

Resultaten

Er werden 66 patiënten van de 98 patiënten geïncludeerd in de analyse, 32 stentprocedures waren palliatief. Technisch en klinisch succes was respectievelijk 93.9% en 81.8%. Er waren geen significante verschillen qua morbiditeit en mortaliteit tussen klinisch succesvolle en klinisch niet-succesvolle stentprocedures. Bij 6 patiënten (9.1%) ontstond een perforatie tijdens of direct na de endoscopie, in deze groep werd significant vaker een open resectie verricht met het aanleggen van een stoma. De algemene 3-jaarsoverleving was 72.7%, ziektevrije 3-jaarsoverleving was 56.1%. De 3-jaarsoverleving na een klinisch succesvolle stentplaatsing was 70.4%, wat lager is dan na een niet-succesvolle procedure (3-jaarsoverleving 100%, p=0.074).

Conclusie

Lange termijn uitkomsten na stenten zijn vergelijkbaar voor patiënten die direct een operatie ondergaan zoals in de literatuur wordt beschreven. Patiënten met een perforatie hebben geen evident slechtere uitkomst. Derhalve zou geconcludeerd kunnen worden dat stenten geen extra risico's met zich meebrengt in het kader van oncologische uitkomst.