Perioperatieve vetrijke enterale voeding versus standard zorg in electieve colorectale chirurgie (SANICS II trial); een internationale, multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde studie


B.J.J. Smeets, E.G. Peters, J. Nors, C.M. Back, J.A. Funder, T. Sommer, S. Laurberg, U.S. Løve, W.K.G. Leclercq, G.D. Slooter, T.S. de Vries Reilingh, J.A. Wegdam, G.A.P. Nieuwenhuijzen, M. Hiligsmann, M.P. Buise, W.A. Buurman, W.J. de Jonge, H.J.T. Rutten, M.D.P. Luyer

Vrijdag 30 november 2018

11:08 - 11:15u in Zaal 5

Categorieën: (V) vrije voordracht, Colorectaal (maligne), Gastrointestinale chirurgie

Parallel sessie: V05 GE


Introductie

Postoperatieve ileus en naadlekkage zijn ernstige complicaties na colorectale chirurgie. Deze studie onderzocht het effect van perioperatieve vetrijke enterale voeding versus standaard zorg op postoperatieve ileus, naadlekkage, en andere klinische uitkomsten.

Methode

Voor deze internationale, multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde studie werden patiënten van 18 jaar of ouder geïncludeerd die electieve colorectale chirurgie ondergingen waarbij een primaire anastomose werd gecrëeerd. Patiënten werden gerandomiseerd tot het krijgen van continue vetrijke enterale sondevoeding van 3 uur voor tot 6 uur na chirurgie (interventie groep), of standaard zorg (geen perioperatieve voeding; controle groep). Middels stratificatie werd een gelijke verdeling verkregen betreffende colon- en rectumchirurgie, en laparoscopische en open procedures. De primaire uitkomst was postoperatieve ileus. Alle analyses werden verricht volgens het intention-to-treat principe. De studie is geregistreerd in het Nederlands Trial Register (NTR4670).

Resultaten

Tussen 28 juli 2014 en 22 maart 2017 werden 265 patiënten gerandomiseerd tot het krijgen van perioperatieve voeding (n=132) of standaard zorg (n=133). Postoperatieve ileus trad op bij 37 (28%) patiënten in de interventie groep versus 29 (22%) patiënten in de controle groep (p=0.24). Naadlekkage trad op bij 12 (9%) patiënten in de interventie groep versus 11 (8%) patiënten in de controle groep. Andere uitkomsten waren gelijk tussen beide groepen.

Conclusie

Bij patiënten die electieve colorectale chirurgie ondergaan heeft perioperatieve vetrijke enterale voeding geen toegevoegde waarde boven standaard zorg bij het verminderen van postoperatieve complicaties.

Fig 1 Studie opzet.