PITCH - Peritoneaal metastasen in patiënten met obstructief colorectaal carcinoom – een retrospectieve observationele studie


J.R.E. Boeding, W. Ramphal, R.M.P.H. Crolla, P.D. Gobardhan, J.M.J. Schreinemakers

Vrijdag 30 november 2018

11:54 - 11:59u in Zaal 4

Categorieën: (V) vrije voordracht, Colorectaal (maligne), Gastrointestinale chirurgie

Parallel sessie: V04 GE


Introductie

In analyses van patiënten met een colorectaal carcinoom (CRC) wordt het obstructief (CRC) vaak uitgesloten als metastaseringspatronen worden bekeken. Het doel van deze studie is het bepalen van verschillen in metastaseringspatronen tussen patiënten met of zonder obstructie bij CRC.

Methode

In deze 'single center' studie zijn patiënten die tussen december 2004 en december 2015 geopereerd zijn aan CRC, geïncludeerd. Patiënten zijn onderverdeeld in twee groepen; obstructie en geen obstructie. Alle afstand metastasen van de patiënten zijn gerapporteerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten met synchrone metastasen (tot 6 weken postoperatief gediagnostiseerd) en patiënten met metachrone metastasen. Aanvullende analyses zijn gedaan voor primaire tumor locatie waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen: rechtszijdige, transversum, linkszijdige, rectum en dubbel tumoren. De locaties van afstandsmetastase(n) tussen de verschillende locaties bij patiënten met- of zonder obstructief CRC worden hierbij vergeleken.

Resultaten

2595 patiënten zijn geïncludeerd voor analyse waarvan bij 442 patiënten (17%) synchrone metastasen zijn gediagnostiseerd. Bij patiënten met een obstructief CRC werden er meer peritoneaal metastasen gevonden in vergelijking met patiënten zonder obstructie (27,5% versus 22,6%, P<0.01). Patiënten met obstructief CRC en rechtszijdige tumoren hadden meer synchrone peritoneale metastasering (63%) in vergelijking met patiënten zonder obstructie (26%), P<0.01). Patiënten met obstructief CRC ontwikkelden in 21% metachrone metastasen in vergelijking met 14% bij patiënten zonder obstructie (P<0.01).

Conclusie

Patiënten met een obstructief CRC hebben vaker synchrone peritoneale metastasen in vergelijking met patiënten zonder obstructie. Patiënten met een rechtszijdige tumor en obstructie hebben vaker synchrone peritoneale metastasen dan patiënten zonder obstructie. Daarnaast ontwikkelen patiënten met obstructief CRC vaker metachrone metastasen in vergelijking met patiënten zonder obstructie.

Tabel 1. Locaties van synchrone/metachrone metastase.
Tabel 2. Synchrone metastasering onderverdeeld in primaire tumorlocatie
Tabel 3. Metachrone metastasering onderverdeeld in primaire tumorlocatie