Eerste ervaringen met robot leverchirurgie: resultaten van 60 resecties


C.L.M.A. Nota, I.Q. Molenaar, W.W. te Riele, H.C. van Santvoort, I.H.M. Borel Rinkes, J. Hagendoorn

Vrijdag 30 november 2018

11:40 - 11:47u in Zaal 4

Categorieën: (V) vrije voordracht, Gastrointestinale chirurgie, HPB

Parallel sessie: V04 GE


Introductie

Minimaal-invasieve leverresecties hebben voordelen voor patiënten, zoals minder complicaties en een sneller herstel. Echter, conventionele laparoscopie heeft technische beperkingen. Robotchirurgie geeft de mogelijkheid om onder optimale omstandigheden, onder andere met articulerende instrumenten, minimaal-invasief te opereren. Doel van deze studie was het aantonen van de veiligheid en haalbaarheid van robot-geassisteerde leverresecties.

Methode

Patiënten ondergingen een robot-geassisteerde leverresectie tussen augustus 2014 en september 2018 in ons centrum. Patiënten werden geselecteerd voor een minimaal-invasieve benadering in een multidisciplinair overleg. Data over peroperatieve parameters en postoperatieve uitkomsten werden prospectief verzameld. Complicaties werden gescoord tijdens indexopname. Primaire uitkomstmaat was majeure complicatie (≥ Clavien-Dindo graad III).

Resultaten

In totaal ondergingen 60 patiënten een robot-geassisteerde leverresectie. Er werden 29 kleine leverresecties (≤ 3 segmenten) verricht van de anterolaterale segmenten (2, 3, 4B, 5 en 6), 25 kleine resecties van de posterosuperieure segmenten (1, 4A, 7 en 8) en 6 grote leverresecties (≥ 4 segmenten). Vier procedures werden geconverteerd naar een laparotomie (7%). De gemiddelde operatietijd bedroeg 156±73 min. Mediaan bloedverlies was 150 mL (IQR 35-300). Bij zeven patiënten trad een majeure complicatie op en bij drie patiënten was er sprake van gallekkage postoperatief. De mediane opnameduur was 4 (IQR 3-6) dagen en er was geen perioperatieve mortaliteit.

Conclusie

Robot-geassisteerde leverresecties zijn veilig en haalbaar in geselecteerde patiënten, ongeacht de segmentele locatie van de te reseceren afwijking. Potentieel kan een groter deel van de patiënten een minimaal-invasieve leverresectie ondergaan door het gebruik van de operatierobot.