Laparoscopische leverchirurgie: de transthoracale benadering als alternatief voor de posterieure segmenten


P.D. Gobardhan, A.M. Rijken, E.J. Veen

Vrijdag 30 november 2018

11:32 - 11:39u in Zaal 4

Categorieën: (V) vrije voordracht, Gastrointestinale chirurgie, HPB

Parallel sessie: V04 GE


Introductie

De afgelopen jaren heeft de laparoscopische leverchirurgie een enorme vlucht genomen. Aanvankelijk werden alleen (wig)resecties van de anterieur gelegen segmenten laparoscopisch benaderd, inmiddels zijn (bijna) alle resecties laparoscopisch uitvoerbaar. Daarentegen zijn afwijkingen in de posterieure segmenten laparoscopisch niet altijd goed bereikbaar. In deze gevallen kan de transthoracale benadering uitkomst bieden.

Methode

In 2016 en 2017 hebben acht patiënten een laparoscopische transthoracale leverresectie ondergaan. Alleen patiënten met beperkte metastasering in (posterieure) segmenten craniaal gelegen (4A, 7 en 8) en/of een ontoegankelijk abdomen en in een geval een synchrone metastase in de rechter onderkwab van de long, kwamen in aanmerking voor deze benadering.

Resultaten

Alle patiënten werden geopereerd in linker zijligging met een selectieve beademing van de linker long. De operatieduur was gemiddeld 198 minuten, het gemiddelde bloedverlies was 594 ml en de mediane opnameduur was 3 dagen. Bij zeven patiënten werd een thoraxdrain achtergelaten welke de volgende dag kon worden verwijderd. Bij een patiënt werd geen drain achtergelaten. Er deden zich geen majeure complicaties voor. Het pathologisch anatomisch onderzoek toonde bij 88% een radicale (R0) resectie (n=7) en een R1 resectie bij 12 % (n=1). Met een follow up duur van gemiddeld 9,4 maanden zijn er geen lokale recidieven geconstateerd.

Conclusie

De laparoscopische abdominale benadering van levermetastasen kan door de locatie van sommige metastasen moeilijk uitvoerbaar zijn. Een alternatieve route is de transthoracale benadering. Ondanks de beperkte ervaring en de ontbrekende wetenschappelijk literatuur, is deze nieuwe techniek veelbelovend.