Transarteriële embolisatie voor het hepatocellulair adenoom: een retrospectieve multicenter analyse


B.V. van Rosmalen, A. J. Klompenhouwer, J.J. de Graeff, M.P.D. Haring, V. de Meijer, S. Dokmak, M. Abu Hilal, C.H.C. Dejong, O.M. van Delden, M. Doukas, R.A. de Man, J.M.N. IJzermans, J. Verheij, T.M. van Gulik

Vrijdag 30 november 2018

11:24 - 11:31u in Zaal 4

Categorieën: (V) vrije voordracht, Gastrointestinale chirurgie, HPB

Parallel sessie: V04 GE


Introductie

Transarteriële embolisatie (TAE) wordt gebruikt om bloedingen in hepatocellulaire adenomen (HCA) te controlerenen en om tumor grootte te reduceren. De huidige rol van TAE als electieve therapie in plaats van chirurgie is nog onzeker. De uitkomst van deze multi-center cohort studie is veiligheid en effectiviteit van TAE als electieve therapie.

Methode

Deze retrospectieve multicenter studie keek naar de invloed van TAE op mate van tumor regressie, complicaties, symptomen (3 maanden na TAE) en of chirurgie uiteindelijk nodig was (bij falen van TAE). Patiënten van 18 jaar en ouder met zowel bloedende als niet bloedende HCA werden geïncludeerd met behulp van de "Dutch Benign Liver Tumor Group" (DBLTG). Fisher exact of Chi-square werden gebruikt voor categoriale variabelen en Mann-Whitney U of the Student's t-test voor continue variabelen. Een P-waarde van

Resultaten

Zestig patiënten werden geïncludeerd, waarvan 23 TAE ondergingen voor een bloedend HCA en 37 voor een niet-bloedend HCA. Mediane tumor grootte was 81mm voorafgaande aan TAE en 47.5mm na TAE (P<0.001). Afname in tumor grootte was significant voor zowel bloedende als niet bloedende adenomen (P<0.001). Zeven patiënten (11.7%) hadden een ernstige complicatie (SIR-D) volgens het "Society of Interventional Radiology Classification System (SIR)", welke allemaal met een simpele interventie verholpen konden worden. Geen patiënten overleden of hadden blijvende schade. Symptomen op korte termijn na TAE waren niet significant anders dan voor TAE.

Conclusie

Transarteriële embolisatie is effectief voor het reduceren van grootte van zowel bloedende als niet bloedende HCA. Ernstige complicaties na TAE komen voor maar kunnen gemakkelijk te verhelpen zijn. Of TAE ook symptomen kan verminderen moet nog blijken uit lange termijn gegevens.