Trends in incidentie, behandeling en overleving van het galblaascarcinoom; een nationale cohort-studie


E.A.J. de Savornin Lohman, T.J.J. de Bitter, R.H.A. Verhoeven, I.D. Nagtegaal, C.J.H.M. van Laarhoven, R.S. van der Post, P.R. de Reuver

Vrijdag 30 november 2018

11:16 - 11:23u in Zaal 4

Categorieën: (V) vrije voordracht, Gastrointestinale chirurgie, HPB

Parallel sessie: V04 GE


Introductie

Galblaaskanker is een zeldzame, dodelijke tumor die primair wordt gediagnosticeerd in een vergevorderd stadium, tenzij incidenteel gevonden na chirurgie voor benigne galblaasaandoeningen. Weinig is bekend over de behandeling en overleving van galblaaskanker in Westerse populaties. In deze studie worden de incidentie, behandeling en overleving van galblaaskanker in Nederland geanalyseerd.

Methode

Gegevens van 2427 galblaaskankerpatiënten gediagnosticeerd tussen 2000 – 2015 werden verkregen van de Nederlandse Kankerregistratie. Incidentie en demografie werden beschreven. Behandelingsstrategieën en geassocieerde mediane overleving werden geanalyseerd door middel van Kaplan-Meier methoden en subgroepanalyse met propensity score matching.

Resultaten

De incidentie veranderde niet significant over de tijd. De meeste tumoren werden pre-operatief gediagnosticeerd (Tabel 1). De mediane overleving was 5.1 maanden en werd voornamelijk bepaald door tumorstadium (Figuur 1). Tussen 2000 en 2015 steeg de overleving van 4.1 naar 6,1 maanden (p < 0.001). De overleving van chirurgisch behandelde stadium III-IV patiënten was 7.3 maanden, tegenover 3.3 maanden voor conservatief behandelde patiënten (p<0.001). De overleving van stadium II patiënten die een re-resectie ondergingen was hoger (46,6 vs 21.7 maanden, p<0,001) dan patiënten die geen re-resectie ondergingen. Chemotherapie bij stadium III/IV galblaaskanker verbeterde de overleving van 2.8 naar 7.4 maanden.

Conclusie

De prognose van galblaaskanker is nog steeds uitermate slecht. Re-resectie bij patiënten met galblaaskanker in een vroeg stadium en chemotherapie bij patiënten met galblaaskanker in een gevorderd stadium lijken de overleving te verbeteren. Agressievere behandelstrategieën verbeteren mogelijk de prognose van patiënten met galblaaskanker en kunnen worden aanbevolen.

Tabel 1. Demografie.
Figuur 1. Overleving per stadium van galblaaskanker in Nederland (2000 – 2015).