PITCH - De implementatie van het transmurale zorgpad voor patiënten met een heupfractuur


W.S. Nijmeijer, N. den Braber, M. Koster, M.M.R. Vollenbroek, J.H. Hegeman

Vrijdag 30 november 2018

11:54 - 11:59u in Zaal 2

Categorieën: (V) vrije voordracht, Pitch, Traumachirurgie

Parallel sessie: V02 Traumachirurgie


Introductie

Een transmuraal zorgpad voor kwetsbare ouderen met een heupfractuur zou kunnen leiden tot eenduidige multidisciplinaire zorg, inzicht in herstelprocessen en draagt bij aan samenwerking met ketenpartners uit de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Het doel van dit onderzoek was te komen tot een transmuraal zorgpad en het beschrijven van de eerste resultaten.

Methode

In februari 2017 werd er een werkgroep opgericht bestaande uit zorgprofessionals vanuit het ziekenhuis en de GRZ, welke iedere zes weken bijeenkwam. De huidige werkwijze werd in kaart gebracht en er werden afspraken gemaakt over een transmuraal zorgpad. Naast overdrachten en complicatieregistratie, werd de volgende klinimetrie op vaste momenten in het transmurale zorgpad vastgelegd om de revalidatie na een heupfractuur te kunnen monitoren: Fracture Mobility Score (FMS), Functional Ambulation Categories (FAC), KATZ-ADL6, Barthel Index, Time Up and Go Test (TUG), 10 Meter Looptest (10MLT), Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ) en Montreal Cognitive Assessment (MOCA).

Resultaten

53 heupfractuur patiënten hebben het zorgpad doorlopen. De mediane opnameduur in het ziekenhuis was 7 (6-9), mediane opnameduur in de GRZ bedroeg 37 dagen (27-52). De functionele uitkomst verbeterde, echter was er in de meeste gevallen geen sprake van volledig functieherstel. Klinimetrie metingen bij opname en ontslag GRZ: KATZ-ADL6 4 (4-5) versus 2 (1-3) (p<0001); FAC 2 (1-3) versus 4 (4-4) (p<0001).83.3% van de patiënten keerden terug een zelfstandige woonomgeving. Slechts 1.9% van de patiënten was bij ontslag uit de GRZ volledig ADL-onafhankelijk, tegenover 60.4% voor de fractuur. Gedurende de opname in de GRZ overleden 3 patiënten (5.6%).

Conclusie

De ontwikkeling van het transmurale zorgpad ter optimalisatie van de revalidatiezorg na een heupfractuur heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen het ziekenhuis en de geriatrische revalidatiezorg. Optimalisatie van overdrachten, eenduidige klinimetrie en complicatieregistratie worden nagestreefd, wat leidt tot beter inzicht in het revalidatietraject van de patiënten.