PITCH - Delier bij oudere patiënten opgenomen in brandwondencentrum: risicofactoren en uitkomst van zorg


D.T. van Yperen, J.W. Raats, J. Dokter, B. Ziere, G.R. Roukema, M.E. van Baar, C.H. van der Vlies

Vrijdag 30 november 2018

11:48 - 11:53u in Zaal 2

Categorieën: (V) vrije voordracht, Pitch, Traumachirurgie

Parallel sessie: V02 Traumachirurgie


Introductie

Het aantal opgenomen oudere brandwondenpatiënten neemt toe. Er is weinig bekend over de prevalentie en risicofactoren van delier bij deze kwetsbare groep. Het doel is de prevalentie en risicofactoren van delier bij ouderen opgenomen in het brandwondencentrum in kaart brengen. Aanvullend worden de gevolgen van het delier onderzocht.

Methode

Alle patiënten van 70 jaar en ouder opgenomen met brandwonden tussen 2011-2017 in het Brandwondencentrum waren geschikt voor inclusie. De patiënt- en letselkarakteristieken, de aanwezigheid van delier, mogelijke risicofactoren en uitkomsten na delier werden retrospectief verzameld vanuit het elektronisch patiënten dossier.

Resultaten

Negentig patiënten voldeden aan de inclusiecriteria. De prevalentie van delier was 13% (n = 12). Risicofactoren voor delier waren leeftijd (mediaan 83.5 jaar (IQR 78.0 – 86.3) versus mediaan 76.0 jaar (IQR 72.0 – 83.3); p-waarde 0.04), ASA score ≥ 3 (8 patiënten (67%) versus 23 patiënten (30%); p-waarde 0.02), KATZ score

Conclusie

Delier komt frequent voor bij oudere brandwondenpatiënten en is gerelateerd aan slechtere uitkomsten. Toegenomen leeftijd, slechtere fysieke gezondheid, fysieke beperking en het gebruik van anticholinergisch medicijnen dragen bij aan het ontstaan van delier. Een interventiestudie zal volgen om te onderzoeken of delier bij oudere brandwondenpatiënten kan worden voorkomen.