De aanvullende waarde van een miltfunctie test in de follow-up van kinderen na stomp milttrauma


R. Spijkerman, M. Kip, M.P.J. Teuben, F. Hietbrink, L.P.H. Leenen

Vrijdag 30 november 2018

11:32 - 11:39u in Zaal 2

Categorieën: (V) vrije voordracht, Traumachirurgie

Parallel sessie: V02 Traumachirurgie


Introductie

Kinderen met stomp milttrauma (SMT) worden tegenwoordig bij voorkeur behandeld met een milt sparende behandeling. Het is echter onbekend wat de restende miltfunctie is na milt sparende behandeling. Daarom is het doel van deze studie om de rest functie van de milt te bepalen in deze patiëntengroep.

Methode

Van januari 1998 tot januari 2018 is een retrospectief onderzoek uitgevoerd in ons level 1 traumacentrum naar kinderen (≤18 jaar) met SMT. Enkel patiënten die milt sparende behandel zijn, waarna ze tevens een miltfunctie test hebben gehad zijn geïncludeerd in de studie. De miltfunctie test moest >4 dagen na het trauma verricht zijn. Als miltfunctie testen werden gezien: doppler milt echografie, CT-scan met contrast, miltscintigrafie. Alle miltfunctie testen werden initieel beoordeeld door de radioloog.

Resultaten

Gedurende de 20-jarige inclusieperiode werden 33 patiënten geïncludeerd met een mediane (IQR) leeftijd van 12 (7 - 13) jaar. De mediane Injury Severity Score was 16 (13 - 30) en de mediane graad miltletsel was 4 (3-4). Niet-operatief management werd toegepast bij 28 patiënten, angio-embolisatie bij 3 patiënten en mesh-techniek bij 2 patiënten. Een graad IV/V miltletsel werd gediagnostiseerd in 20 patiënten (61%). Scintigrafie werd gebruikt om de meeste patiënten te testen. In totaal hadden 32 van de 33 patiënten een adequate miltfunctie. Slechts één patiënt, met een miltletsel graad II na chirurgische mesh-techniek, liet een slechte miltfunctie zien.

Conclusie

Uit deze resultaten willen we concluderen dat er een adequate milt rest functie blijft bij alle milt sparende behandelingen. Gezien deze resultaten en de nadelen van een miltfunctie onderzoek zijn wij van mening dat het niet noodzakelijk is om miltfunctie testen te verrichten in kinderen na SMT.