Diagnostic accuracy of serum inflammatory markers in fracture-related infection: A systematic review and meta-analysis


P. Bosch, J. van den Kieboom

Vrijdag 30 november 2018

11:24 - 11:31u in Zaal 2

Categorieën: (V) vrije voordracht, Traumachirurgie

Parallel sessie: V02 Traumachirurgie


Introductie

Naast kliniek en beeldvorming worden serum inflammatie markers vaak gebruikt om het risico op een fractuur-gerelateerde infectie (FRI) in te schatten. Het doel van deze systematische review was het analyseren van de diagnostische waarde van C-reactive protein (CRP), leukocytose (leukocyte count, LC) en bezinking (erythrocyte sedimentation rate, ESR) in FRI.

Methode

Alle studies uit de Pubmed, Embase en Cochrane databases die gingen over de diagnostische waarde van CRP, LC en ESR in FRI kwamen in aanmerking voor inclusie. Studies over andere soorten orthopedische infecties, zoals diabetische voet- en peri-prothetische infecties werden geëxcludeerd. De gerapporteerde sensitiviteit en specificiteit per marker werden voor elke geïncludeerde studie visueel weergegeven. Studies met vergelijkbare methodiek werden gepooled in een meta-analyse. Deze studie maakte gebruik van de QUADAS-2 criteria en is gerapporteerd volgens de PRISMA statement.

Resultaten

Zes artikelen werden geïncludeerd. CRP werd gerapporteerd in alle studies, waarvan er vier konden worden gepooled in een meta-analyse. De gemiddelde gepoolde sensitiviteit en specificiteit voor CRP waren respectievelijk 77.0% en 67.9%. Leukocytose werd gerapporteerd in vijf studies. De resultaten van vier studies konden worden gepooled in een meta-analyse, wat resulteerde in een sensitiviteit van 51.7% en een specificiteit van 67.1%. Bezinking werd gerapporteerd in vijf studies. Drie studies konden worden gepooled, wat resulteerde in een sensitiviteit van 45.1% en een specificiteit van 79.3%. Vier studies keken naar gecombineerde markers, echter konden deze studies door methodologische heterogeniteit niet gepooled worden.

Conclusie

De serum inflammatie markers CRP, LC en ESR zijn onvoldoende accuraat om FRI te diagnosticeren. Deze markers kunnen de aanwezigheid van FRI niet uitsluiten, maar kunnen beschouwd worden als suggestief teken voor FRI.