Optimalisatie van zorg voor de ernstig gewonde patiënt op de Medium Care Unit: een kosten-efficiënte aanpak


J.D.J. Plate, L.M. Peelen, L.P.H. Leenen, F. Hietbrink

Vrijdag 30 november 2018

11:08 - 11:15u in Zaal 2

Categorieën: (V) vrije voordracht, Traumachirurgie

Parallel sessie: V02 Traumachirurgie


Introductie

De Medium Care Unit (MCU), logistiek gepositioneerd tussen de afdeling en de Intensive Care Unit, kan een belangrijke rol vervullen in de behandeling van ernstig gewonde trauma patiënten. Deze studie (1) analyseert voor welke patiënten na een ongeval de MCU veilig is en (2) wat dit aan kostenbesparing kan opleveren.

Methode

In deze prospectieve cohortstudie werden alle trauma patiënten geïncludeerd die opgenomen zijn geweest tussen 01/01/2011 en 01/07/2015 op de Intensive Care Unit (ICU), neurochirurgische MCU en de trauma-chirurgische MCU van een level 1 traumacentrum. Beide MCUs functioneren zelfstandig onder supervisie van de neuroloog/neurochirurg en de traumachirurg respectievelijk. De volgende parameters werden verzameld: trauma mechanisme, abbreviated injury scale (AIS), injury severity score (ISS), vitale parameters, lab-waarden, lig- en intubatieduur (ICU-patiënten), ICU-overplaatsing (MCU-patiënten) en ziekenhuis-mortaliteit. De kostenbesparing werd berekend met de afgeronde vaste kosten per MCU (€1.200) en ICU (€2000) ligdag.

Resultaten

1.320 opnames warden geïncludeerd, waarvan 675 (51.1%) op de MCU en 645 (48.9%) op de ICU. Op de MCU was de mediane ISS 17 [IQR 11-22]. Op de MCU is 1 patiënt overleden, ten gevolge van een neurogene shock. Een ICU-overplaatsing was noodzakelijk bij 38 (5.6%) van de MCU opnames. Van deze overplaatsingen zijn 4 patiënten overleden ten gevolge van neurologische achteruitgang bij inklemming. Op de ICU was de mediane ISS 22 [IQR 14-30]. Vrijwel alle traumapatiënten op de ICU waren geïntubeerd (n=620, 96.3%), waarbij 75% ≤72 uur intubatie-behoeftig was. Geschatte kostenbesparing door de MCU was €1.418.228 per jaar.

Conclusie

Een aanzienlijk deel ernstig gewonde trauma patiënten kan veilig opgenomen worden op de MCU, welke hierdoor een essentiële kostenbesparende rol in de opvang van ernstig gewonde trauma patiënten kan vervullen. Verreweg het merendeel van de ernstig gewonde trauma patiënten zou succesvol behandeld kunnen worden in een gespecialiseerde trauma-unit.

Deze figuur toont een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek