De diagnostische accuratesse van 18F-FDG-PET/CT in het diagnosticeren van fractuurgerelateerde infecties: Een retrospectieve cohort studie


J.V.C. Lemans, M.G.G. Hobbelink, F.F.A. IJpma, J.D.J. Plate, J. van den Kieboom, P. Bosch, L.P.H. Leenen, M.C. Kruyt, A.W.J.M. Glaudemans

Vrijdag 30 november 2018

11:00 - 11:07u in Zaal 2

Categorieën: (V) vrije voordracht, Traumachirurgie

Parallel sessie: V02 Traumachirurgie


Introductie

Het diagnosticeren van fractuur-gerelateerde infecties (Fracture Related Infections (FRI)) is complex, zeker als klinische symptomen ontbreken. 18F-fluorodeoxyglucose positronen emissie tomografie/computed tomografie (18F-FDG-PET/CT) wordt in toenemende mate voor moeilijk te diagnosticeren gevallen van FRI gebruikt, echter de diagnostische accuratesse van deze modaliteit is nog onvoldoende bekend voor FRI.

Methode

We voerden een retrospectieve cohortstudie in twee level-1 trauma centra (UMCU/UMCG) uit waarin alle opeenvolgende traumapatiënten werden geïncludeerd die tussen januari 2011 en november 2017 een 18F-FDG-PET/CT ondergingen om FRI aan te tonen of uit te sluiten. Twee nucleair geneeskundigen, geblindeerd voor de referentiestandaard, herbeoordeelden onafhankelijk van elkaar alle 18F-FDG-PET/CT's als postief of negatief voor FRI. De referentiestandaard voor het vaststellen van FRI bestond uit tenminste 2 representatieve microbiologische kweekresultaten, of, indien niet afgenomen, uit aan- of afwezigheid van klinische tekenen van FRI gedurende ten minste 6 maanden follow-up. Diagnostische accuratesse van de 18F-FDG-PET/CT werd bepaald (sensitiviteit/specificiteit).

Resultaten

136 patiënten met in totaal 158 18F-FDG-PET/CT scans werden geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd was 46 jaar, 72% van de patiënten was man. In 56% van de gevallen betrof het een fractuur van het onderbeen. In totaal 62 patiënten (39%) waren volgens de referentiestandaard positief voor FRI. Sensitiviteit en specificiteit van de 18F-FDG-PET/CT was respectievelijk 89% (95% CI 78-95) en 79% (95% CI 70-87). Diagnostische accuratesse was 83% (95% CI 76-88).

Conclusie

18F-FDG-PET/CT heeft een sensitiviteit van 89%, specificiteit van 79% en een diagnostische accuratesse van 83% voor het diagnosticeren van FRI.