PITCH - Risico Factoren Voor Incarceratie in Patiënten met Primaire Buikwandbreuken en Littekenbreuken, een Prospectieve Studie in 4472 Patiënten


D. Sneiders, Y. Yurtkap, L.F. Kroese, G.J. Kleinrensink, J.F. Gillion, J.F. Lange

Vrijdag 30 november 2018

11:48 - 11:53u in Zaal 1

Categorieën: (V) vrije voordracht, Algemene chirurgie, Pitch

Parallel sessie: V01 Algemene chirurgie


Introductie

Incarceratie van buikwandbreuken resulteert vaak in significante morbiditeit en vereist meestal een spoedoperatie. Het primaire doel van deze studie is het bestuderen van de relatie tussen defect grootte en locatie met incarceratie. Daarnaast wordt het effect van additionele patiënt factoren op het incarceratie risico bestudeerd.

Methode

Voor deze studie is een prospectieve database met gegevens van patiënten die buikwandchirurgie hebben ondergaan in Franse academische en niet academische centra gebruikt. Alle patiënten geopereerd tussen september 2011 en februari 2016 zijn geïncludeerd. Univariate en multivariate logistische regressie zijn toegepast om potentiële risicofactoren voor incarceratie te identificeren.

Resultaten

In totaal hadden 162 van de 4472 (3.6%) patiënten een geïncarcereerde buikwandbreuk. Alleen buikwandbreuken met een defect grootte van 3-4 cm hadden een significant verhoogd risico op incarceratie (OR: 2.65; 95% CI 1.62-4.33; P < 0.001) in vergelijking met buikwandbreuken < 2 cm. Peri- en infra-umbilicale defecten hadden een significant verhoogd risico op incarceratie in vergelijking met supra-umbilicale defecten (OR: 1.81; 95%CI: 1.12-2.92; P=0.015). Daarnaast waren leeftijd, BMI, sekse, ASA-score en obstipatie geassocieerd met incarceratie.

Conclusie

Defect grootte en locatie van buikwandbreuken zijn geassocieerd met het risico op incarceratie. Met name defecten tussen 3-4 cm, peri- en infra-umbilicaal gelokaliseerd zijn geassocieerd met een verhoogd incarceratie risico. Patiënten met een verhoogd risico op een geïncarneerde buikwandbreuk kunnen worden geselecteerd, deze patiënten ondervinden mogelijk voordeel van electieve chirurgie.