De consequenties van verlengde wachttijd tussen presentatie en operatie in gecompliceerde appendicitis


M.D.M. Bolmers, J. de Jonge, W.J. Bom, C.C. van Rossem, A.A.W. van Geloven, W.A. Bemelman

Vrijdag 30 november 2018

11:24 - 11:31u in Zaal 1

Categorieën: (V) vrije voordracht, Gastrointestinale chirurgie

Parallel sessie: V01 Algemene chirurgie


Introductie

Appendicitis behandelen we vaak semi acuut, een operatie kan enkele uren worden uitgesteld. Er zijn aanwijzingen dat ongecompliceerde en gecompliceerde appendicitis twee verschillende entiteiten zijn. We kijken naar een gecompliceerd beloop, in patiënten met een wachttijd tussen presentatie op de SEH en operatie langer dan 8 uur, bij gecompliceerde appendicitis.

Methode

We verrichtte een prospectief cohort onderzoek, de appendicitis snapshot. In 62 ziekenhuizen in Nederland gedurende 2 maanden. Alle volwassen patiënten met een peroperatief bewezen appendicitis waarbij een appendectomie werd verricht werden geïncludeerd. Op basis van het operatieverslag werd de appendix gedefinieerd als gecompliceerd wanneer er sprake was van een perforatie of gangreneuze appendix. De primaire uitkomst was relatie tussen preoperatief wachttijd en postoperatief gecompliceerd beloop, in patiënten met gecompliceerde appendicitis. Gecompliceerd beloop was gedefinieerd als elke afwijking in het geplande beloop gedurende 30 dagen.

Resultaten

1975 patiënten zaten in de snapshot, hiervan werden 1341 patiënten geïncludeerd. 34.3% betrof een gecompliceerde appendicitis. Complicaties waren frequenter in het geval van gecompliceerde appendicitis 22.8% vs 8.2% (p<0.001). Bij een wachttijd tussen SEH bezoek en operatie langer dan 8 uur namen de complicaties toe, 11.0% vs 16% (p=0.008). In de groep gecompliceerde appendicitis was dit 18.3% vs 28.1% (p<0.001) en de ongecompliceerde 7.4% vs 9.3% (p=0.31). Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door het aantal reïnterventies, 3.2% vs 8.1% (p=0.02). Multivariate analyse geeft de wachttijd bij gecompliceerde appendicitis als voorspeller van gecompliceerd beloop OR 1.8 (CI: 1.11-2.92)

Conclusie

Een wachttijd korter dan 8 uur tussen presentatie op de SEH en operatie leidt tot minder complicaties. Dit verschil wordt veroorzaakt door de groep gecompliceerde appendicitis. Het is van belang preoperatief de groep patiënten met gecompliceerde appendicitis vroeg te herkennen. Hierop kan de urgentie van opereren worden gebaseerd.