Single visit (TEP) liesbreukchirurgie; resultaten van een kostenanalyse


C.V. van Hessen, M.M. Roos, G.W.J. Frederix, E.J.M.M. Verleisdonk, J.P.J. Burgmans

Vrijdag 30 november 2018

11:16 - 11:23u in Zaal 1

Categorieën: (V) vrije voordracht, Algemene chirurgie

Parallel sessie: V01 Algemene chirurgie


Introductie

"Single-visit" totaal extraperitoneale (TEP) liesbreukchirurgie is een efficiënte service met een hoge patiënttevredenheid, zonder impact op de veiligheid en/of het aantal complicaties. De economische impact is echter nooit uitgezocht. Het doel van deze studie is de institutionele en maatschappelijke kosten van de "single-visit" en de reguliere TEP vergelijken.

Methode

Deze kostenanalyse is uitgevoerd bij een werkende populatie zonder ernstige comorbiditeit (ASA I of II ). Tussen juli 2016 en juli 2017 werden retrospectief de institutionele kosten (gedocumenteerde zorg en gestandaardiseerde honoraria van betrokken partijen) bij 116 single-visit patiënten vergeleken met 116 patiënten die een reguliere TEP ondergingen. Maatschappelijke kosten werden prospectief tussen mei 2017 en januari 2018 bij 50 single-visit patiënten en 50 reguliere patiënten vergeleken middels gevalideerde vragenlijsten naar productiviteit (iPCQ) en medische consumptie (iPMQ).

Resultaten

De gemiddelde institutionele kosten waren € 1149,- per single-visit patiënt en €1243,- voor de reguliere patiënt, resulterend in een gemiddeld verschil van €94,- per patiënt. De gemiddelde maatschappelijke kosten bedroegen €1621,- voor de single-visit patiënt en €2188,- voor de reguliere patiënt, met een gemiddeld verschil van €567,-. Vanuit een allesomvattend oogpunt (institutioneel & maatschappelijk) is het verschil in kosten tussen een gemiddelde single visit en een reguliere patiënt €661, wat gelijk staat aan een kostenreductie van 19,3%.

Conclusie

In een werkende, gezonde populatie, is de single-visit TEP aanzienlijk goedkoper dan de reguliere TEP met een gemiddelde kostenverschil van €661 euro en een kostenreductie van 19,3%. De single-visit TEP is een interessante service voor perifere ziekenhuizen en mogelijk extrapoleerbaar naar andere electieve veel uitgevoerde chirurgische ingrepen.