Gangreneuze niet-geperforeerde appendicitis: een klasse apart?


E.M.L. de Wijkerslooth, J. de Jonge, A.L. van de Boom, A.A.W. van Geloven, W.A. Bemelman, B.P.L. Wijnhoven, C.C. van Rossem

Vrijdag 30 november 2018

11:08 - 11:15u in Zaal 1

Categorieën: (V) vrije voordracht, Algemene chirurgie

Parallel sessie: V01 Algemene chirurgie


Introductie

Consensus ontbreekt over het beleid na appendectomie voor gangreneuze niet-geperforeerde appendicitis. Vooralsnog is het onduidelijk of dit type appendicitis als complex beschouwd moet worden en postoperatief antibiotica behoeft. In deze studie zijn uitkomsten na appendectomie voor gangreneuze vs. flegmoneuze appendicitis vergeleken. Secundair is het effect van postoperatieve antibiotica geëvalueerd.

Methode

In 2014 is een landelijke multicenter prospectieve cohort studie ondernomen. Twee maanden lang zijn alle patiënten die chirurgie ondergingen onder verdenking van acute appendicitis in 62 deelnemende ziekenhuizen geïncludeerd (n=1975). Voor deze studie zijn patiënten die geen appendectomie ondergingen, of niet vanwege acute appendicitis appendectomie ondergingen, geëxcludeerd. De resterende patiënten zijn geëvalueerd in uni- en multivariate analyses. Het primaire eindpunt was infectieuze complicaties (intra-abdominale abcessen en wondinfecties) binnen 30 dagen na appendectomie.

Resultaten

In totaal voldeden 1863 patiënten aan de inclusiecriteria: 181 (9.7%) met gangreneuze appendicitis, 1321 (70.9%) met flegmoneuze appendicitis en 361 (19.4%) met geperforeerde appendicitis. Infectieuze complicaties kwamen significant vaker voor bij patiënten met gangreneuze vs. flegmoneuze appendicitis (7.2% vs. 3.8%, p = 0.03). Na correctie voor onder meer graad van peritonitis en antibioticagebruik in multivariate analyse bleef dit effect echter niet significant aanwezig. Binnen de groep patiënten met gangreneuze appendicitis was er geen significant verschil in infectieuze complicaties na ≤ 24 uur (n=56) vs. >24 uur (n=124) postoperatieve antibiotica (3.6% vs. 8.9%, p = 0.35).

Conclusie

Het risico op infectieuze postoperatieve complicaties is significant hoger voor patiënten met een gangreneuze niet-geperforeerde appendicitis vergeleken met patiënten met een flegmoneuze appendicitis. Gebruik van antibiotica voor langer dan 24 uur postoperatief was niet geassocieerd met een reductie van dit risico.