Gebruik van keuzehulpen in galblaas en liesbreuk chirurgie is geassocieerd met een afname in operatiepercentage


C.S.S. Latenstein, B.J.M. Thomeer, M. Klerkx, B.J. van Wely, P.R. de Reuver

Vrijdag 30 november 2018

11:00 - 11:07u in Zaal 1

Categorieën: (V) vrije voordracht, Algemene chirurgie

Parallel sessie: V01 Algemene chirurgie


Introductie

Jaarlijks worden er in Nederland 23.000 galblaasoperaties en 28.000 liesbreukcorrecties verricht. Voor allebei geldt dat soms een niet-chirurgisch beleid een acceptabel alternatief is. Gezamenlijke besluitvorming, bijvoorbeeld door gebruik van keuzehulpen, verbeterd het keuzeproces. Het doel van deze studie is om het operatiepercentage voor en na implementatie van keuzehulpen te evalueren.

Methode

In dit retrospectieve, singlecenter onderzoek werden alle patiënten van 18 jaar of ouder die tussen januari 2014 en december 2017 de polikliniek heelkunde bezochten met symptomatisch galsteenlijden of een liesbreuk geïncludeerd. Patiënten met een spoedindicatie voor een operatie werden geëxcludeerd. De online keuzehulpen werden in december 2015 geïmplementeerd. Voor dit onderzoek werd het operatiepercentage voor en na de implementatie vergeleken. Tevens werd het totaal aantal uitgereikte en afgeronde keuzehulpen in 2017 geëvalueerd.

Resultaten

In totaal zijn 1,623 galsteenpatiënten en 1,799 liesbreukpatiënten geïncludeerd. Voor de implementatie van keuzehulpen was het operatiepercentage 72,0% (586/814) in patiënten met galstenen en 77,7% (699/900) in patiënten met een liesbreuk. Na implementatie daalden operatiepercentages respectievelijk tot 56,6% (458/809) en 64,6% (581/899 (allebei p<0,001). In 2017 werden aan 243 van de 368 patiënten met galstenen keuzehulpen uitgereikt. Van deze patiënten vulde 81,5% (197/243) de keuzehulp in. Van de liesbreukpatiënten ontvingen 64,7% (286/442) de keuzehulp en deze werd afgerond door 80.8% (231/286) van de patiënten. Beide patiëntengroepen rapporteerde een hoge mate van patiënttevredenheid, zowel na operatie als na een conservatief beleid.

Conclusie

De implementatie van keuzehulpen voor patiënten met galstenen of een liesbreuk is geassocieerd met een daling van het operatiepercentage. Keuzehulpen worden door veel patiënten ingevuld en zijn geassocieerd met een hoge mate van tevredenheid.