Contactloze elektrostimulatie als additionele chronische wondbehandeling – een placebo-gecontroleerde dubbelblind gerandomiseerde trial


M.C.H.A. Doomen, D. Rijpma, S. Uchtmann, T. van der Steenhoven, H. Smeets, C. van Montfrans, P.P.M. van Zuijlen, M. Larsen

Vrijdag 30 november 2018

11:00 - 11:07u in Zaal 3

Categorieën: Vaatchirurgie, (V) vrije voordracht

Parallel sessie: V03 Vaatchirurgie


Introductie

Ionenverlies ten tijde van een trauma creëert een endogeen elektrisch wondveld. Het exogeen versterken van dit elektrische potentiaal verhoogt de cel activiteit en zodoende de genezingstendens. Binnen deze placebo-gecontroleerde, dubbelblinde RCT worden de effecten van Wireless Micro Current Stimulation, een non-invasieve elektrostimulatie, geëvalueerd binnen chronische wonden aan de onderste extremiteit.

Methode

Chronische wonden aan de onderste extremiteit met Wagner classificatie 1-2 / Texas classificatie I-IIa zonder noodzaak tot vasculaire interventie werden in multidisciplinaire setting geïncludeerd binnen de Wond Expertise Centra van de deelnemende centra. Genezingstendens tijdens standaard wondzorg werd gedurende een initiële fase van vier weken fotografisch geëvalueerd middels ImageJ®. Na randomisatie ontving de patiënt additioneel op de standaard wondzorg driemaal per week 45 minuten (placebo)-WMCS in geblindeerde setting. Progressie in wondreductie werd geëvalueerd na vier, acht en twaalf weken in zowel een 'within group' als 'between group' statistische analyse. Secundaire uitkomstmaten betroffen dagen tot volledige epithelisatie, VAS-score en adverse events.

Resultaten

Chronische wonden: n=30 (n=15 placebo, n=15 WMCS). De maandelijkse wondreductie steeg in de interventiegroep met 1.10 cm2 (95% CI: 0.25, 1.96) (P = 0.015) en stagneerde in de placebogroep met 0.02 cm2 (95% CI: -0.56, 0.52) (P = 0.935). Gecorrigeerd voor wondgrootte op baseline en genezingstendens tijdens standaard wondzorg toonde contactloze elektrostimulatie significant snellere wondreductie ten opzichte van placebo (P=0.02). Volledige epithelisatie werd bereikt in acht patienten (n=5 placebo, n=3 WMCS) (P=0.41). Adverse events traden op bij negen patienten (n=6 placebo, n=3 WMCS) (P=0.14). De interventie verliep pijnvrij en was niet merkbaar voor de patiënt.

Conclusie

Wireless Micro Current Stimulation als non-invasieve elektrostimulatie, is effectief als additionele wondbehandeling van chronische wonden aan de onderste extremiteit. De behandeling werd goed verdragen en biedt als non-invasieve techniek een voordeel ten opzichte van andere modulen. Doelmatigheidsonderzoek en een kostenevaluatie zijn geïndiceerd ter beoordeling van een klinische implementatie.

Wireless Micro Current Stimulation, een non-invasieve elektrostimulatie, als additionele chronische wondbehandeling
Patiënt- en wondkarakteristieken
Boxplot van de 'within group' analyse. Legenda: groen/placebo, blauw/WMCS. De figuur illustreert de maandelijkse wondreductie ten tijde van de initiële fase vs. de interventie fase voor placebo en WMCS afzonderlijk. Het geeft de toename in maandelijkse wo