PITCH - Het is niet altijd wat het lijkt: wel de klachten, maar geen acuut abdominaal aorta aneurysma..?!


R. Kaufmann, P.V.M. Linsen, J.M.A. Biemans, M.T.C. Hoedt

Vrijdag 30 november 2018

11:48 - 11:53u in Zaal 3

Categorieën: (V) vrije voordracht, Vaatchirurgie, Pitch

Parallel sessie: V03 Vaatchirurgie


Introductie

Er is nog steeds praktijkvariatie in aanvullend onderzoek bij verdenking op een acuut abdominaal aorta aneurysma. In sommige ziekenhuizen wordt gestart met een echo abdomen, elders wordt direct een CT-angiografie verricht. Onderstaande casus zou een reden kunnen zijn om direct een CT-angiografie te verrichten en echo abdomen over te slaan.

Methode

Er wordt een casus beschreven van een 60-jarige man die zich presenteerde op onze Spoedeisende Hulp met acuut ontstane scheurende buikpijn en tekenen van hemodynamische instabiliteit. Bij klinisch zeer sterke verdenking op een acuut aneurysma van de aorta abdominalis werd op de Spoedeisende Hulp direct een CT-angiografie van het abdomen vervaardigd.

Resultaten

In tegenstelling tot de verwachting werd op CT-abdomen een abdominale bloeding uit de arteria gastroduodenalis gezien (afbeelding 1). Er werd besloten tot radiologische coiling. Op de angiografie was een contrastextravasaat zichtbaar bij de anastomose van de arteria gastroduodenalis (truncus coeliacus) en de arteria pancreaticoduodenalis (arteria mesenterica superior) (afbeelding 2). Angiografisch werd een onregelmatig lumen gezien, passend bij een aneurysma of vasculitis. Na de bloeding was er sprake van een reactieve pancreatitis. Een gastroscopie liet geen maagulcus of een acute gastro-intestinale bloeding zien. Een controle-angiografie liet geen contrastextravasaat meer zien (afbeelding 3). De patiënt knapte vlot op en kon naar huis.

Conclusie

Het is een levensbedreigende, zeldzame en vooral onderbelichte diagnose. Slechts in 3% van de intra-abdominale bloedingen blijkt de arteria gastroduodenalis betrokken te zijn, waarbij in het merendeel van de gevallen sprake is van een pre-existent bekend aneurysma, een trauma, een maagulcus, acuut symptomatisch gastro-intestinaal bloedverlies of een pancreatitis.

Afb. 1: Transversale coupe in arteriële fase met een forse intra-abdominale bloeding met actief arterieel contrastextravasaat. Het focus is niet exact aan te wijzen, bevindt zich ergens in het verloop van tr. coeliacus danwel a. mesenterica inferior.
Afb. 2: Invasief angiogram met selectieve katheterisatie AMS toont een onregelmatig beeld van een van de zijtakken met contrastextravasaat aldaar. Bij de controle angiografie na coiling blijkt het te gaan om de a. pancreaticoduodenalis.
Status na coiling na selectieve katheterisatie zijtak arteria mesenterica superior.