PITCH - Preoperatief duplexonderzoek voor aanleg van arterioveneuze fistels: intra- en interobserver overeenstemming


N. Zonnebeld, T.M.G. Maas, W. Huberts, M.M. van Loon, T. Delhaas, J.H.M. Tordoir

Vrijdag 30 november 2018

11:54 - 11:59u in Zaal 3

Categorieën: (V) vrije voordracht, Vaatchirurgie, Pitch

Parallel sessie: V03 Vaatchirurgie


Doel

Klinische richtlijnen adviseren bepaalde minimale afmetingen van vene en arterie, vast te stellen middels duplexonderzoek, voor het aanleggen van een arterioveneuze fistel. Desondanks is er een debat gaande inzake het routinematig uitvoeren van deze metingen. Mogelijk is duplex een onvoldoende herhaalbaar en/of reproduceerbare meetmethode vanwege de operator dependency. Voorliggend onderzoek heeft tot doel de intra- en interobserver overeenstemming van de geadviseerde metingen te onderzoeken om hier inzicht in te verkrijgen.

Methode

Tien nierfalenpatiënten werden geïncludeerd voor het vaststellen van de intra- en interobserver overeenstemming. Twee gediplomeerde en ervaren vaatlaboranten voerden alle metingen zoals gebruikelijk uit, waarbij zij geblindeerd waren voor de eigen en andere metingen. Representatieve metingen werden gekozen uit het preoperatieve scanprotocol, te weten: een veneuze diameter en een arteriële diameter en flow in het midden van zowel de onder- als bovenarm. Voor intraobserver overeenstemming werden de metingen in drievoud verricht, waarbij de echoprobe tussentijds van de huid gehaald werd. Intraclass correlation coefficients (ICCs) werden bepaald voor intra- en interobserver overeenstemming. Bland-Altman plots werden gebruikt om de gemiddelde meetverschillen en limits of agreement vast te stellen.

Resultaten

Bij tien patiënten (59.4±19.7 jaar, 6 man) werden alle metingen verricht. ICCs voor intraobserver overeenstemming voor de diametermetingen waren minimaal 0.90 (95% CI 0.74-0.97 voor de a. radialis). Interobserver overeenstemming was minimaal 0.83 (0.46 – 0.96 voor de medio-laterale v. cephalic in de bovenarm). De Bland-Altman plots lieten acceptabele gemiddelde meetverschillen en limits of agreement zien.

Conclusie

In ervaren handen kan excellente intra- en interobserver overeenstemming bereikt worden voor de discrete preoperatieve diameter metingen zoals die in richtlijnen geadviseerd worden voor vaattoegangschirurgie. Derhalve wordt duplexonderzoek als een adequaat instrument in de preoperatieve planning gezien.