Gewichtsverlies, reductie van comorbiditeiten en kwaliteit van leven na bariatrische chirurgie in de patient boven de 65 jaar


M.I. Cooiman, E.O. Aarts, I.M.C. Janssen, E.J. Hazebroek, F.J. Berends

Vrijdag 30 november 2018

11:00 - 11:07u in Zaal 5

Categorieën: (V) vrije voordracht, Gastrointestinale chirurgie, Bariatrie

Parallel sessie: V05 GE


Introductie

De leeftijdsgrens voor bariatrische chirurgie is 65 jaar, echter er is gesuggereerd dat het overwogen kan worden in een geselecteerde groep patiënten met een leeftijd > 65 jaar. Het doel van deze studie is te onderzoeken wat de uitkomst is van bariatrische chirurgie in geselecteerde groep patiënten in deze leeftijdscategorie.

Methode

In Rijnstate Ziekenhuis Arnhem worden patiënten ≥ 65 jaar eerst uitgebreid gescreend door een gespecialiseerde endocrinoloog/internist, om te bepalen of er gezondheidswinst kan worden behaald wanneer gewichtsverlies wordt geïnduceerd. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door het multidisciplinaire team. Alle preoperatieve en perioperatieve gegevens van deze patiënten met een leeftijd boven de 65 jaar en een gematchte groep van 35-55 jarigen (controlegroep) werden retrospectief verzameld. Alle follow-up gegevens werden prospectief verzameld door middel van metingen en vragenlijsten.

Resultaten

Er werden 102 65-plussers (gemiddelde leeftijd 66,1 jaar) gematcht met 102 35-55 jarigen (gemiddelde leeftijd 42,6 jaar), voor BMI en periode van operatie. Van de 65-plussers onderging 88,2% een Gastric Bypass operatie ten opzichte van 75% van de controlegroep.

Het gemiddelde percentage Total Body Weight Loss na 3 jaar was 26,9(±6,1) in de 65-plussers groep vergeleken met 29,9(±7,7) in de controlegroep (p=0,183). Het aantal complicaties binnen 30 dagen na de operatie was vergelijkbaar tussen beide groepen met drie en twee reoperaties respectievelijk. Het totale aantal complicaties na 30 dagen was 15% in de 65-plussers groep en 25,9% in de controlegroep(p=0,07).

Conclusie

Bariatrische chirurgie is veilig en effectief voor geselecteerde 65-plussers wanneer uitgevoerd in een gespecialiseerd centrum. Korte- en langetermijn resultaten zijn vergelijkbaar met patiënten in de leeftijdsgroep die het meest frequent bariatrische chirurgie ondergaan. Deze resultaten ondersteunen de gedachte dat geselecteerde 65-plussers veilig behandeld kunnen worden voor obesitas en gerelateerde comorbiditeiten.