Metabole chirurgie, chirurgie voor infertiliteit en PCOS en de relatie tussen obesitas en kanker


R.S.L. Liem, L. de Heide, R.M.F. van der Weiden

Voorzitter(s): R.S.L. Liem, bariatrisch chirurg, Nederlandse Obesitas Kliniek West

Vrijdag 30 november 2018

12:00 - 13:00u in Zaal 4

Categorieën: (S) symposium, Gastrointestinale chirurgie

Parallel sessie: S08 Werkgroep DSMBS - Metabole chirurgie, chirurgie voor infertiliteit en PCOS en de relatie tussen obesitas en kanker


Presentatie 1: Chirurgische behandeling van T2DM (metabole chirurgie).
L. de Heide, internist-endocrinoloog, MCL

Resumé: Bariatrische chirurgie, op dit moment de meest succesvolle therapie voor blijvend substantieel gewichtsverlies, was oorspronkelijk vooral bedacht als een combinatie van restrictie en malabsorptie. In de afgelopen decennia is duidelijk geworden dat het effect van de operaties op heel andere mechanismen berust. Operaties leiden tot een verandering van microbioom, van samenstelling van galzouten en vooral ook van darmhormonen welke via signalen naar centra in de hypothalamus zorgen voor een "reset van de gewichtsthermostaat". Naast het effect van de darmhormonen op het gewicht zorgen deze ook voor een verbetering van glucose regulatie, bloeddrukdaling en afname van steatose van de lever. Bovenstaande mechanismen zullen worden besproken naast de klinische uitkomsten op deze zg co-morbiditeit, beter omschreven als complicaties van obesitas.


Presentatie 2:Obesitas, PCOS en subfertiliteit.
R.M.F. van der Weiden, gynaecoloog, Franciscus Gasthuis

Resumé: Achtereenvolgens worden besproken: 1) de diagnose PCOS, 2) de relatie tussen obesitas, PCOS en subfertiliteit, 3) de reguliere behandeling van subfertiliteit bij deze patiëntengroep, 4) de invloed van obesitas op de succeskansen van de fertiliteitsbehandeling, 5) obesitas en zwangerschapscomplicaties, 6) bariatrische chirurgie en PCOS / subfertiliteit en 7) zwangerschap na bariatrische chirurgie.


Presentatie 3: Obesitas en kankerrisico.
R.S.L. Liem, bariatrisch chirurg, Nederlandse Obesitas Kliniek West

Resumé: Er is een verband tussen obesitas en kanker. In een kort overzicht worden verbanden en mogelijke mechanismen hiervoor besproken.