Chirurg in de knel, wat nu?


L.M. de Widt-Levert, M.E. Keemers-Gels, T. Hummel, J.H. van Bockel

Voorzitter(s): drs. L.M. de Widt-Levert, chirurg, Waterlandziekenhuis/Westfriesgasthuis, Purmerend/Hoorn

Vrijdag 30 november 2018

12:00 - 13:00u in Zaal 1

Categorieën: Algemene chirurgie

Parallel sessie: S05 Commissie Patiëntveiligheid - Chirurg in de knel, wat nu?


Presentatie 1 Chirurg in de knel, wat nu?
L.M. de Widt-Levert

Resumé: Er zullen drie presentaties gegeven worden door drie sprekers. De presentatie wordt voorgezeten door drs. L.M. de Widt-Levert.


Presentatie 2 Peer support, waarom niet?
M.E. Keemers-Gels

Resumé: Je hebt een fantastisch vak als chirurg. Maar ook een vak waarbij je regelmatig te maken krijgt met klachten en calamiteiten, dat hoort erbij vinden we. Iedereen heeft wel eens slecht geslapen na een incident. Maar wat is een normale reactie en wat is niet meer normaal? Welke rol kan peer support spelen? Verder wordt in deze presentatie aandacht besteed aan wat je moet doen als je een peer support gesprek voert met een collega en aan wat je in zo'n geval vooral niet moet doen.


Presentatie 3 Peer support in de praktijk
T. Hummel

Resumé: Peer support is een systeem waarmee artsen collega's emotionele ondersteuning bieden wanneer zij betrokken zijn geweest bij een calamiteit of een medisch incident. Hierbij benadert een getrainde 'peer supporter' proactief de betrokkene en biedt een luisterend oor wanneer diegene dit op prijs stelt. Het peer-supportprogramma is in 2016 in MST van start gegaan. In deze presentatie zullen onze ervaringen met peer support worden gedeeld.


Presentatie 4 Peer support voor ondersteuning van collega's
J.H. van Bockel

Resumé: Peer support voor ondersteuning van collega's bij ingrijpende vakmatige gebeurtenissen is altijd belangrijk geweest maar krijgt de laatste jaren meer aandacht en structuur. Een klacht van een patient via een klachtencommissie of tuchtcollege kan ook zo'n gebeurtenis zijn. Naast professionele hulp vanuit de instelling en/of een advocaat kan ook de hulp van een collega met ruime ervaring ook behulpzaam zijn. Zo zijn er bij de NVvH een drietal collega's die vele jaren zitting gehad hebben in diverse tuchtcolleges. De hulp die ze kunnen bieden is overleg over b.v. het schetsen van de procedures, de (mede)analyse van de casus in kwestie, de do's en do not's bij een zitting, enz. In de voordracht worden, na een inleiding, een tweetal casus besproken waarin peer support namens de NVvH aan de orde was.