Heel de mens en snel graag!


V.A. de Ridder, P.H.W. Lubbert, M.H.J. Verhofstad

Voorzitter(s): prof. dr. K.J. Ponsen, Noordwest ZiekenhuisGroep

Vrijdag 30 november 2018

14:00 - 15:00u in Zaal 2

Categorieën: Traumachirurgie, (S) symposium

Parallel sessie: S14 NVT: Acute Chirurgie - Heel de mens en snel graag!


Acute chirurgische zorg wordt in toenemende mate geplaagd door krapte aan middelen, tijd en personeel. Hoe hier mee om te gaan?


14:00 - 14:20 De organisatie van acute zorg moet echt anders!
Prof. dr. V.R. de Ridder, UMCU, Utrecht

Resumé: De acute zorg moet in het schaarste model van de huidige gezondheidszorg concurreren met de  electieve zorg.  Vaak heeft zij daarin een ondergeschikte rol bijvoorbeeld op de krappe personeels markt.  Acute patiënten en hun zorgverleners behoren een gelijkwaardige positie te hebben als  de electieven. Daarvoor is wel een andere organisatie nodig. Daar wordt heel de gezondheidszorg beter van. 


14:20 - 14:40 Planning spoedoperaties; de vrijblijvendheid voorbij
Prof. dr. P.H.W. Lubbert, Heelkunde Friesland Groep

Resumé: Het probleem van schaarste in de gezondheidszorg komt ook duidelijk tot uiting bij spoedingrepen op de operatie kamer. De richtlijn Spoedzorg geeft daar een aanzet tot verbetering, maar vereist medewerking en inschikkelijkheid van allen.


14:40 - 15:00 En nu nog even uitvoeren...
Prof. dr. M.H.J. Verhofstad, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Resumé: Hoe om te gaan met spoed en schaarste in de zorg zoals geschetst in bovenstaande presentaties? organisatie en richtlijnen geven een handvat maar juist bij deze problematiek zijn de uitzonderingen legio. Moeten we naar aanvullende procedures kijken? Kan  automatisering of artifiial intelligence ons helpen? Na een inleiding probeert Michiel Verhofstad samen met het publiek tot een verdieping te komen.