Nieuwe proefschriften 2017
Vrijdag 30 november 2018

12:00 - 13:00u in Zaal 2

Categorieën: Algemene chirurgie

Parallel sessie: S06 Oude Klaren Convent - Nieuwe proefschriften 2017


Tijdens deze sessie worden de 5 beste proefschriften die genomineerd voor de Schoemakerprijs 2017 gepresenteerd.

De volgende proefschriften zijn ingediend:

The American Orthopaedic Foot and Ankle Society Ankle-Hindfoot Scale; translation and validation of the Dutchlanguage version for ankle fractures, A.S. de Boer
De 'American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) Ankle-Hindfoot Scale' behoort tot de meest gebruikte vragenlijsten om uitkomsten van een behandeling in patiënten met complex enkel - en achtervoetletsel te bepalen. Uit deze multicenter, prospectieve, observationele studie met 142 patiënten blijkt dat de Nederlandse versie van de AOFAS vragenlijst een betrouwbaar, valide en responsief meetinstrument is om functionele uitkomsten te meten in patiënten met een unilaterale enkelfractuur.

Genetic Variation in Trauma Patients, sequence Variations in Innate Immune Response Genes Influence Outcome, M.W.G.A. Bronkhorst
Infectieuze complicaties, sepsis, SIRS en MODS bedreigen het herstel van traumapatiënten in de klinische periode na het ongeval (op de ICU) en kunnen leiden tot morbiditeit en mortaliteit met verlengde ziekenhuisopname en maatschappelijke kosten tot gevolg. Van genomische sequence variations in bepaalde immune response genes in het aangeboren immuunsysteem is van andere ziektebeelden bekend dat ze een risicofactor kunnen zijn voor het ontstaan van deze complicaties. In dit proefschrift wordt van 16 single nucleotide polymorphisms (SNPs) in 8 candidate immune response genes beschreven dat ook bij multitraumapatiënten in een Level 1 Traumacentrum genetische variatie een risicofactor kan zijn voor het ontstaan van infectieuze complicaties.

Arthroplasty for Femoral Neck Fractures, P. Burgers
In dit proefschrift staan onderzoeken beschreven met als onderwerp gewrichtsvervangende behandelingen na een gedisloceerde mediale collumfractuur. Deel 1 bevat drie hoofdstukken over epidemiologie, deel 2 heeft 2 hoofdstukken over onderzoeksmethodologie en deel 3 beschrijft in 2 hoofdstukken de specifiek Nederlandse economische aspecten van deze frequent voorkomende fractuur. De onderzoeksgroep maakt deel uit van een internationale samenwerking op het gebied van heupfracturen. Dit is het eerste, moderne proefschrift dat het resultaat is van de samenwerking. Een aanrader voor iedereen die zich met heupfractuurzorg bezighoudt!
Prevention and Treatment of Incisional hernia: New Techniques and Materials, E.B. Deerenberg
Hoe kan de littekenbreuk, een van de meest voorkomende complicaties van abdominale chirurgie, voorkomen en behandelen worden? In dit proefschrift wordt de beste hechtdraad en hechttechniek voor de fascie klinisch onderzocht en de 'small bites - small steps' techniek in de Europese richtlijn opgenomen. Het gedrag van verschillende biologische en synthetische matten wordt in schoon en geinfecteerd milieu beoordeeld en handvatten voor matkeuze in de praktijk worden geboden.

Trauma Systems around the world: A systematic overview, S. Dijkink Trauma Systems around the world: A systematic overview, S. Dijkink
De implementatie van traumasystemen heeft geleid tot verbeterde patiëntuitkomsten, maar internationale verschillen in traumazorg zijn nog altijd duidelijk aanwezig. Het doel van dit onderzoek is een overzicht te geven van de huidige implementatie van traumasystemen wereldwijd, gebaseerd op de beschikbare literatuur. Ondanks de bewezen voordelen van traumasystemen, werd in slechts 9 van de 23 hoog inkomen landen in onze literatuurstudie een goed geïmplementeerd en gedocumenteerd nationaal traumasysteem gezien. Helaas is er, volgens de beschikbare literatuur, slechts in een beperkt aantal van de laag- en middeninkomen landen een formeel traumasysteem aanwezig. Vooral in deze landen kan nog veel verbetering in de traumazorg worden gerealiseerd op het gebied van pre-hospitale zorg, intramurale organisatie, scholing en registratie.

Hypoxia in surgery stimulated tumour outgrowth, K.M. Govaert
In muizenmodellen heb ik aangetoond dat chirurgie geïnduceerde hypoxie voor een toename zorgt van kankerstamcel markers en daarmee voor versnelde uitgroei van colorectale levermetastasen. Hypoxie geactiveerde chemotherapie gaat dit fenomeen grotendeels tegen. Deze preklinische modellen geven meer inzicht in de hoge recidief percentage na leverchirurgie voor colorectale levermetastasen en bied een potentiële behandeling. Tevens blijkt dat alleen leverchirurgie (lees hypoxie) genoeg is om tumorgroei te laten ontstaan in muizen met een geïnactiveerd p53/RB gen (zoals het geval bij hepatitis B en C patiënten).

Nationwide outcomes Measurement in Colorectal Cancer Surgery, J.A. Govaert
Ons onderzoek laat zien dat kosten van chirurgische colorectale zorg (DSCA/DCRA gegevens) onherroepelijk verbonden zijn aan behaalde uitkomsten. Waar ziekenhuizen zich focussen op kwaliteit worden kosten bespaard (concreet hadden de best presterende ziekenhuizen gemiddeld 2158 euro per patiënt bespaard en zou dit in potentie voor alle deelnemende ziekenhuizen 20miljoen in kostenreductie kunnen opleveren). Daarnaast ondersteund dit proefschrift dat het gekoppeld rapporteren van klinische en financiële uitkomsten inzicht geeft waar en op welke manier zorg het beste kan worden geleverd. Een logisch gevolg is ons pleidooi dat ook overheid en zorgverzekeraar over gaan tot het belonen van behaalde uitkomsten hetgeen als een katalysator voor verder kwaliteitsverbetering zou moeten werken.

Clinical and Biological aspects of mucinous colorectal cancer, Niek Hugen
Niek Hugen, chirurg in opleiding, promoveerde cum laude aan het Radboud Institute for Health Sciences in 2016. Hij voerde zijn onderzoek uit onder de supervisie van Prof. dr. de Wilt en Prof. Dr. Nagtegaal. In zijn proefschrift getiteld "Clinical and biological aspects of mucinous colorectal cancer" analyseerde hij vanuit een multidisciplinaire benadering de rol van het mucineuze celtype, dat in 1 op de 8 darmkankerpatiënten gevonden wordt. Uit zijn onderzoek blijkt dat deze tumoren een andere moleculaire achtergrond hebben en gekenmerkt worden door een ander metastaseringsatroon. Tevens onderzocht hij de invloed van het celtype voor de behandeling van het rectumcarcinoom. De resultaten uit zijn proefschrift benadrukken het belang van het tumor celtype voor het bepalen van de prognose van de patiënt en de evaluatie van therapie.

Randomized clinical trial of extended versussingle-dose perioperative antibiotic prophylaxis for acute calculous cholecystitis, C. Loozen
In de gerandomiseerde gecontroleerde multicentrische CHOCOLATE trial werden hoogrisicopatiënten met acute cholecystitis in 11 Nederlandse ziekenhuizen gerandomiseerd voor laparoscopische cholecystectomie of percutane galblaasdrainage. De studie toonde aan dat laparoscopische cholecystectomie geassocieerd is met significant minder majeure complicaties (12% vs. 65%); in de drainage groep was het aantal patiënten dat één of meerdere re-interventies onderging significant hoger (66% vs. 12%), het aantal patiënten met recidief galsteenlijden significant hoger (53% vs. 5%) en de totale opname duur significant langer (9 dagen vs. 5 dagen). Kortom, bij hoogrisicopatiënten met acute cholecystitis is laparoscopische cholecystectomie de behandeling van voorkeur.

Reliability, validity, responsiveness, and minimal important change of the Disablities of the Arm, Shoulder and Hand Constant-Murley scores in patients with a hemeral shaft fracture, K.C. Mahabier, mede namens E. van Lieshout
Gepubliceerd in: Journal of Shoulder and Elbow Surgery 2017;26:e1-e12
Voor het meten van de resultaten van de behandeling van patiënten met een humerusschachtfractuur wordt onder andere gebruik gemaakt van Patient Reported Outcome Measures (PROMs). In deze studie hebben we de betrouwbaarheid, validiteit, responsiviteit en minimaal klinisch relevant verschil van de DASH en Constant-Murley instrumenten onderzocht. Hieruit blijkt dat de DASH voor humerusschachtfracturen betrouwbaar én valide is en de Constant-Murley alleen valide. Voor onderzoek naar patiënten met een humerusschachtfractuur adviseren wij de DASH score te gebruiken.

Surgical strategies in MEN1 related pancreatic neuroendocrine tumors, S. Nell
In dit proefschrift worden pancreas operatie indicaties en technieken bij MEN1-patiënten vergeleken met korte- en lange termijn uitkomsten, met als doel de overleving en de persoonlijke oncologische zorg voor MEN1-patiënten te verbeteren.

Enhancement of liver regeneration and Liver surgery, P.B. Olthof
In dit proefschrift worden zowel experimentele als klinische innovaties onderzocht die de grenzen van de leverchirurgie verder kunnen verleggen. Zo kan stimulatie van het galzout metabolisme de regeneratie van de lever versnellen, wat wellicht uitgebreidere resecties mogelijk zou maken met minder complicaties. Dit soort innovaties zijn essentieel omdat huidige nieuwe technieken zoals leverresecties met de ALPPS techniek gepaard gaan met veel complicaties en onzekere oncologische uitkomsten.

Chronic Mesenteric Ischemia with a focus on collateral circulation, A.S. van Petersen
Darmischemie blijft een interessant en lastig te diagnosticeren zieketebeeld met een slechte prognose. De mesenteriale circulatie staat bekend om zijn uitgebreide collaterale verbindingen welke een belangrijke rol spelen in diagnose en behandeling. Met de gepresenteerde studies in dit proefschrift proberen we een aantal handvatten te geven.

Plate Fixation Compared with Nonoperative Treatment fot Displaced Midshaft Clavicular Fractures, S. Woltz
De Sleuteltrial, een multicenter gerandomiseerde studie naar plaatfixatie versus conservatieve behandeling voor gedisloceerde, midschacht claviculafracturen. De trial laat zien dat nonunion vaker voorkomt na conservatieve behandeling, maar schouderfunctie na een jaar niet verschilt en secundaire operaties voor complicaties ook niet verschillen tussen de behandeling. De behandelkeus moet dan ook afgestemd worden op de individuele patiënt."
Plate Fixation Versus Nonoperative Treatment fot Displaced Midshaft Clavicular Fractures, S. Woltz "Meta-analyse verschenen in JBJS waarin 6 RCTs (614 patiënten) naar plaatfixatie versus conservatieve behandeling bij claviculafracturen worden geanalyseerd. Nonunion komt vaker voor na conservatieve behandeling, maar in armfunctie lijkt geen klinisch relevant verschil te bestaan. Secundaire operaties komen in beide groepen vaak voor, en er is dan ook geen bewijs voor het opereren van alle gedisloceerde, midschacht claviculafracturen."


Strategies for chronic inguinal pain, W.A.R. Zwaans
Met circa 30.000 operaties per jaar is liesbreukherstel één van de meest uitgevoerde operaties in Nederland en daarom krijgt iedere chirurg uiteindelijk wel te maken met een patiënt met persisterende liespijn na liesbreukchirurgie. Maar wat kan een chirurg hiermee? Antwoord op de vragen wat de oorzaken zijn en hoe chronische liespijn chirurgisch te behandelen is, worden beantwoord in het proefschrift getiteld: 'STRATEGIES FOR CHRONIC INGUINAL PAIN'.

Meer info

  • Locatie(s)
  • plattegrond Zaal 2