S02 Room for Healing Environment


H. Jeekel, H. van Goor, A.M. Eijkelenboom

Voorzitter(s): prof. dr. H. van Goor, chirurg, Radboudumc, Nijmegen

Vrijdag 30 november 2018

11:00 - 12:00u in ExpoTheater

Categorieën: Algemene chirurgie

Parallel sessie: S02 Room for Healing Environment


Presentatie 1: Make Healing Sensible Again
Prof. dr. Harry van Goor, chirurg Radboudumc en programmaleider R4heal

Stress, pijn, slecht slapen en weinig bewegen tijdens een opname op een heelkundige verpleegafdeling komt veel voor en is geassocieerd met postoperatieve complicaties, een langer verblijf in het ziekenhuis en minder welbevinden. De ziekenhuisomgeving, de patiëntkamer, technische apparatuur maar ook het gedrag van de artsen en verpleegkundigen dragen vaak niet bij aan het verminderen van stress en pijn en verbeteren van slaap en mobiliteit. Voorbeelden zijn ramen zonder uitzicht op natuur, niet instelbaar licht, piepende infuuspompen in de nacht, geluidsoverlast van medepatiënten en personeel, wakker maken voor controles, gebrek aan stimuli om meer te bewegen, drukke bezigheden personeel. In de healthcare design literatuur zijn er bewezen maatregelen om stress en angst te reduceren en mobiliteit te bevorderen. Ook kan met o.a. 'ambient ligthing' slaap worden bevorderd. Er wordt hierbij gesproken over het creëren van een Healing Environment.

Met relatief eenvoudige digitale technologieën is het mogelijk om een Healing Environment te maken en te personaliseren. Hierbij valt te denken aan Virtual, Augmented of Mixed Reality afleiding van pijn en vermindering van stress, serious gaming en 'mirror' therapie om bewegen in bed en op de stoel te stimuleren, 'smart window' om natuur in de kamer te brengen of op de verpleegafdeling, en continue automatische monitoring van vitale functies om (nachtelijke) verstoringen van slaap te beperken.

Tijdens deze voordracht wordt aan de hand van een klinisch experiment de impact van de 'bricks', 'bytes' en 'behaviour' als onderdelen van de Healing Environment toegelicht op stress, pijn, slaap en mobiliteit. Ook wordt een concept gedeeld om met verschillende digitale technologieën en leeralgoritmes (Artficial Intelligence) de Healing Environment te personaliseren.

Presentatie 2: Design to Heal 
Ir. AnneMarie Eijkelenboom, EDAC architect bij EGM architecten Dordrecht en promovenda aan de TU Delft, vakgroep Indoor Environment, op het onderwerp 'User preferences in hospitals'

De ruimtelijke omgeving van een ziekenhuis heeft invloed op de gezondheid van patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit kan variëren van bijvoorbeeld een verstoord bioritme, droge ogen en een goed humeur tot het gebruik van pijnmedicatie, de kans op een delier en zelfs morbiditeit. Achterliggende oorzaak is de verstrengeling van stressoren en ruimtelijke aspecten. Denk hierbij aan de dosering van licht, lucht, geluid, temperatuur en uitzicht, die door het gebouwontwerp wordt bepaald. Het is dus essentieel om precies te weten welke ruimtelijke aspecten de gezondheid van de gebruikers kunnen beïnvloeden en onder welke specifieke omstandigheden.

Veldstudies vonden bijvoorbeeld verschillen in de behoefte aan privacy door patiënten bij de eerste hulp in vergelijking tot patiënten op een verpleegafdeling. Voor architecten is het een fantastische taak om met het ontwerp de juiste balans van licht, lucht, geluid, temperatuur en uitzicht tot stand te brengen, op basis van de bevindingen uit academische veldstudies. Dat is ''Design to heal''.

Presentatie 3: Music to Heal
Prof. dr. Hans Jeekel, emeritus hoogleraar heelkunde ErasmusMC en initiator en programmaleider Muziek als Medicijn

[Muziek als Medicijn ( MAM), een innovatieve duurzame behandeling]
De doelstelling van het MAM project is muziek als een nieuwe behandeling te introduceren in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit zou een unieke behandelingsvorm betekenen, die met een sterk kostenbesparend effect en zonder bijwerkingen bijdraagt aan een beter herstel van patiënten, een betere kwaliteit van leven en bij bepaalde aandoeningen wellicht zelfs een uitstel of preventie van ziekte. De behandeling is daarnaast goedkoop, duurzaam en niet schadelijk voor mens en milieu.

Muziek als medicijn (MAM )wordt tot nu toe incidenteel en in geen enkel land structureel toegepast. Deze nieuwe behandeling kan pas breed worden geïmplementeerd als de waarde hiervan is aangetoond. Dit is de primaire doelstelling van dit project; het verkrijgen van level-1 evidence en op basis hiervan MAM breed implementeren.

Wij vonden in onze eerste studies o.a. een therapeutisch effect bij patiënten met hypertensie, minder pijn en angst na operaties bij volwassenen en bij kinderen, en een betere ontwikkeling bij prematuur geboren babies.

Level-1 bewijs vonden wij voor het effect van muziek bij operaties bij volwassenen. Patiënten die tijdens de operatie via de koptelefoon muziek kregen, ondervonden na de operatie zeer significant minder pijn en angst, ook als de muziek alleen tijdens narcose werd toegediend.
Tijdens deze voordracht wordt het principe van MAM toegelicht en de resultaten van de studies gepresenteerd.