S01 Een chirurg is en blijft een arts!


M.J. Schalij, M. Huber

Vrijdag 30 november 2018

9:30 - 10:30u in ExpoTheater

Categorieën: Algemene chirurgie

Parallel sessie: S01 Een chirurg is en blijft een arts!


Heelkunde betreft de kunde van het helen. Bij het helen van de chirurgische patiënt staat de mens centraal. De mens is niet zijn ziekte maar is veel meer dan dat. Chirurgen nemen daar notie van en betrekken de resterende gezondheden van zijn patiënt bij het kiezen van de beste behandeling. Kortom een (gedifferentieerd) chirurg is ook een uitmuntend arts.

Presentatie 1: Excelleren in generalisme?
Prof. dr. M.J. Schalij, Hart en long Centrum, LUMC, Leiden

Is het mogelijk om te specialiseren in generalisme? En hoe geef je dit vorm? Dit bespreekt Martin Schalij tijdens de plenaire openingssessie Een chirurg is en blijft een arts!
Hij pleit voor een herwaardering van de generalist in het ziekenhuis. Hij spreekt over de balans tussen specialisering en generalistische zorg. Volgens Schalij is de opleiding het aangewezen moment om ‘de generalist’ te promoten.

In Medisch Contact vertelde hij daarover het volgende: 'Als ik alleen kijk naar mijn eigen vak, dan zie ik dat we steeds meer verschillende specialismen binnen de cardiologie krijgen. (...)  We merken het effect daarvan. Superspecialisten zijn niet altijd breed in te zetten en het indelen van de diensten is een complexe puzzel geworden.’

Lees het hele artikel in Medisch Contact

Presentatie 2
M. Huber, Institute for Positive Health, Utrecht

Machteld neemt ons 30 november mee in de wereld van Positieve Gezondheid. Vragen als: Hoe voel ik me lichamelijk? Hoe gaat het mentaal met me? Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn eigen toekomst? Lukt het me te genieten van het leven? In hoeverre kan ik meedoen in de samenleving? Hoe ziet mijn dagelijks leven eruit? zijn buitengewoon relevante vragen voor de patiënt. En uitermate relevant voor ons bij het zoeken naar de best passende behandeling.