PITCH - Steriliteit rondom peri-anale procedures


A. van der Klauw, E. Voogt, M. Frouws, C. Baeten, H.S. Snijders

Vrijdag 30 november 2018

11:54 - 11:59u in Zaal 1

Categorieën: (V) vrije voordracht, Algemene chirurgie, Pitch

Parallel sessie: V01 Algemene chirurgie


Introductie

In de huidige zorg is het van belang mogelijkheden tot kostenbesparing te onderzoeken. Met dit onderzoek onderzochten we het nut van steriliteit rondom perianale chirurgie, bekeken we de visie van Nederlandse GE-chirurgen ten aanzien van het niet steriel verrichten van peri-anale procedures en berekenden een potentiele kostenbesparing.

Methode

Patiënten die een perianale procedure ondergingen in zowel een steriele als een niet-steriele setting in het Groene HArt ziekenhuis tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017 werden geincludeerd. De perianale procedures werden opgesplitst in primair infectieus en niet-infectieus. Uitkomsten werden vergeleken tussen procedures in een steriele en niet-steriele setting. Uitkomsten waren postoperatieve wondinfecties (POWI's), persisterende infecties en reinterventies. Daarnaast werd een vragenlijst gestuurd naar Nederlandse GE-chirurgen om het huidige Nederlandse beleid met betrekking tot steriliteit rondom perianale procedures te onderzoeken en berekenden we een mogelijke kostenbesparing.

Resultaten

Er werden 420 patienten geincludeerd. We vonden geen significant verschil in POWI's tussen de steriele en niet-steriele setting bij de niet-infectieuze procedures (1.7 vs 3.8%, NS). Bij de infectieuze procedures vonden we geen POWI's in beide groepen, geen significant verschil in persisterende infecties (11 vs 8.9%, NS), en in reinterventies (2.2 vs 1.7%). Resultaten uit de enquete onder 116 chirurgen (response rate 40%) toonde dat de meerderheid van de respondenten op dit moment gewend is steriel te werken, maar dat slechts 9 procent denkt dat dit zinnig is. We berekenden een potentiele kostenbesparing van E168.000 euro op jaarbasis.

Conclusie

Resultaten van deze studie suggereren dat er geen voordeel lijkt van het gebruik van een steriele setting rondom perianale procedures. Een gerandomiseerd onderzoek zou kunnen uitwijzen of er ruimte is voor wijzigen van huidig beleid, gezien de mogelijke kostenbesparing.